Gmina Głogów Młp.
 

Zobowiązania Gminy Głogów Małopolski

Rada Miejska w uchwale nr. LXIII/599/2018 dotyczącą zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski opublikowała plan spłaty zobowiązań. Prognoza dostarcza nam również dodatkowych informacji jak planowane inwestycje w latach następnych. Jedną z ciekawszych informacji jest zaplanowanie długu w roku 2018 w wysokości 33.156.200,08 zł.. Na samą obsługę długu w roku 2018 wydamy 600.000,00 zł natomiast w 2019 r. zaplanowano 800.000,00 złotych.
Wracając do tematu wpisu poniżej przedstawiam dane z wyżej wymienionej prognozy dostępnej na stronach BIP Urzędu Miasta w Głogowie Młp.

Pożyczka zaciągnięta w 2015 roku na wkład własny na budowę oczyszczalni ścieków.
2018 r. – 1.170.600,00 zł
2019 r. – 1.170.600,00 zł
2020 r. – 1.170.600,00 zł
2019 r. – 1.160.842,30 zł

Emisja obligacji komunalnych w 2017 r. na finansowanie zadań dofinansowanych środkami unijnymi wykup w latach.
2022 – 600.000,00 zł
2023 – 600.000,00 zł
2024 – 1.000.000,00 zł
2025 – 1.000.000,00 zł
2026 – 0 zł
2027 – 1.200.000,00 zł
2028 – 1.200.000,00 zł

Pożyczka z WFOŚ w 2017 na zadania współfinansowane środkami unijnymi w kwocie 535.000,00 płata w latach 2018-2027
Od 2018 r. do 2026 r. spłata w równych ratach po 54.800,00 zł
W 2027 r. spłata w wysokości 41.160,00

Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 r. na zadania współfinansowane środkami unijnymi w kwocie 864.000,00 zł
Od 2019 do 2027 w równych ratach po 96.000,00

Obligacje wyemitowane w 2018 roku na zadania dofinansowania środkami unijnymi w kwocie 19.906.000,00 wykup w latach
2023 – 1.000.000,00 zł
2024 – 2.164.000,00 zł
2025 – 2.300.000,00 zł
2026 – 3.500.000,00 zł
2027 – 2.500.000,00 zł
2028 – 2.500.000,00 zł
2029 – 4.000.000,00 zł
2030 – 1.942.000,00 zł

Obligacje planowane do emisji w 2018 r na zadania dofinansowania środkami unijnymi w kwocie 1.744.000,00 zł wykup w latach
2022 – 744.000,00 zł
2023 – 500.000,00 zł
2024 – 500.000,00 zł

Wisienką na torcie jest fakt że w prognozie finansowej planuje się zamknięcie budżetów w latach 2019 – 2023 z nadwyżką którą przeznaczy się na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.
w roku 2019 – 726.630,00 zł
w roku 2020 – 2.584.630,00 zł
w roku 2021 – 3.274.872,30 zł
w roku 2022 – 3.658.030,00 zł
w roku 2023 – 4.014.030,00 zł

Jak będą wyglądały nowe inwestycje w latach następnych, jeżeli w obecnym roku planowe jest zamkniecie budżetu z długiem w kwocie 33.156.200,08 zł przedstawiono w tabeli.
KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆtworzenie i pozycjonowanie stron www