Gmina Głogów Młp.
 

Zapytania i wolne wnioski z sesji Rady Miejskiej (Protokół Nr LIX/2018)

Radni Głogów Młp

Zapytania i wolne wnioski z sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 26 kwietnia
2018 roku w sali nr 112 Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp. (ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12)

Pani Barbara Gołojuch – W imieniu swoim i Pani Sołtys z Huciska chciałam podziękować za zakup do domu ludowego nowego taboretu i zmywarki, bo poprawiła się jakość i chęć przychodzenia do domu ludowego. Drugie podziękowanie w imieniu Pana Sołtys Pogwizdowa Starego i moim za remont kuchni, całkowity. Zostały położone nowe płytki na podłodze, na ścianie, mamy zrobione meble na wymiar, kupione 2 nowe kuchenki, zmywarkę, mamy chłodnię, toaletę, która jest super. Zostały wymienione ławki, które były na sali posiedzeń, które były bardzo stare, także naprawdę, ja jestem bardzo zadowolona, także w imieniu koła gospodyń i z Huciska i Pogwizdowa Starego dziękuję.

Pan Andrzej Brągiel – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na początku chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi za rozpoczęcie inwestycji na osiedlu Niwa. Niwa jest teraz jednym wielkim placem budowy ul. Piłsudskiego, Norwida. Chciałem również podziękować za tą interwencję, bo były pewnego rodzaju napięcia między mieszkańcami a inwestorem. Te nieporozumienia zostały zażegnane, bardzo serdecznie dziękuje i kilka słów wytłumaczenia w tej kwestii. Prosiłbym, żeby zwrócić uwagę na ulicę Szymanowskiego tam mamy 4 domy. Tam troszeczkę zostało dowiezione tego kamienia, natomiast prosiłbym, żeby doprowadzić do porządku i pytanie jak długo inwestor będzie korzystał z tej drogi, bo wjazdy są zablokowane i mieszkańcy nie mogą wjechać do swoich posesji. Pytanie jest następujące czy my w ramach opinii moglibyśmy podciągnąć część chodnika, która pękła na pół, że jest to związane z wybieraniem ziemi pod tą inwestycję, bo my kiedy tam przejeżdżamy widzimy, że ten chodnik zaczął się delikatnie zapadać w wyniku budowy czy inspektor nadzoru powołany przez nas mógłby zrobić coś, żeby ten chodnik poprawić. Dziękuję.

Pani Maria Mazur – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja miałam pytanie do Pana Komendanta Policji, ale widzę, że go nie ma, także mam pytanie do Pana Komendanta Straży Miejskiej. Wie Pan co myśmy tam kilkanaście razy z Panią Sołtys rozmawiali na temat właśnie tych dużych samochodów jeżdżących z piachem przez Lipie. Chodzi nam szczególnie o tą
drogę gminną od Kruszgeo. Ta droga jest w tej chwili nieoznakowana. Znak jest 12 ton. Chciałybyśmy się dowiedzieć co w tej sprawie jest postanowione, zrobione, jak ta sprawa w ogóle wygląda, bo obiecane mieliśmy ostatnio jak byliśmy u Komendanta Policji, że w tym tygodniu na dobrą sprawę, że bardzo mocno zajmie się tą sprawą i ta sprawa będzie się jakoś posuwać do przodu, żeby ten ruch na tym Lipiu się zmniejszył. Mieszkańcy Lipia też już mają dość, boję się żeby nie powtórzyła się taka sytuacja jak dzisiaj była, że mieszkańcy znowu przyjadą i będą głośno o tej sprawie mówić. Tak nie może być, żebyśmy chodzili od jednego komendanta do drugiego, rozmawiały, bo to są obiecanki, niestety nie cacanki, a my dalej czekamy, także nie wiem, albo Panie Burmistrzu zwiększymy czyszczenie drogi na Lipiu, bo jest tak dużo piachu, bo jak jest raz czyszczona droga na 2 tygodnie, to jest mało, bo okna nie idzie otworzyć, nie idzie wyjść z dzieckiem na spacer, siąść spokojnie na ławce, bo jak ktoś ma takie nerwy nadszarpane i nie jest zdrowy tak jak powinien być zdrowy, to go tak wszystko dobija, bo tak nie powinno być, że ludzie mają spokojnie żyć. Owszem firmy, firmami, ale jest prawo i powinno ich obowiązywać. Dziękuje.

Pani Anna Oczoś – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Radni, zebrani goście, ja bym chciała przejść do tego tematu kamienia Rudna Mała dostała, ale część nie jest zaspokojona. Polam powiedziałabym, że jest w 100% zaspokojone, natomiast w centrum tego kamienia brakło i mam prośbę, żeby nam jeszcze troszeczkę tego kamienia dać myślę, że może do jesieni, a może do przyszłego roku będzie spokój z tym kamieniem. Tak się staram, żeby po prostu mieszkańcy byli zadowoleni, żeby 2 razy w roku nam głowy nie zawracali tym kamieniem. Bardzo serdecznie dziękuję za ten co jest wysypane i jeżeli jest jeszcze taka możliwość to proszę jeszcze o troszeczkę tego kamienia, żebyśmy skończyli to realizować. Oprócz tego my mamy tez podobny problem jak na Lipiu z tym, że to jest droga powiatowa. Ja złożyłam pismo do rejonu dróg, ponieważ teraz przez Rudną Małą tiry zrobiły sobie autostradę, codziennie przejedzie co najmniej 10 tirów, a może i więcej. To są samochody powyżej 30 tonowe. Ja zwróciłam się do rejonu dróg o zmniejszenie tego tonażu. Zobaczymy jaki będzie efekt, ale gdyby Pan Burmistrz miał taką możliwość wpłynąć na ewentualnie Starostwo, żeby
oni nam te znaki jednak ograniczyli do tych 8 ton. Nie liczyłam te samochody, które dojeżdżają do Widoku czy tam jakaś inna firma, która potrzebuje , ale skracają sobie inni jadą w kierunku Przybyszówki i jest taki niesamowity ruch. Dzieci jeżdżą na hulajnogach, rolkach, rowerach i jest tragicznie mówię wam, że tam ten tir to ma taki podmuch, że może nawet ściągnąć dziecko z roweru. To jest bardzo niebezpieczne. Zobaczymy jak się powiatówka do tego ustosunkuje, ale ja bardzo proszę Pana Burmistrza przy okazji jak Pan będzie w Starostwie to, żeby wpłynąć na to, żeby oni opuścili tą Rudną Małą. Niech sobie jadą gdzie chcą, mają też autostradę przez nasz teren, a nie niech nie skracają przez naszą miejscowość. Dziękuję.

Pani Maria Drzał – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Radni, mam prośbę, jestem w kontakcie z Panem Kierownikiem Kochą, z Panem Łukaszem Grodeckim, ale mieszkańcy Wysokiej Głogowskiej naciskają, ponieważ wcześniej było zamierzone, że gmina postawi lustro przy wyjeździe na bardzo niebezpiecznym zakręcie od ul. Słonecznej. Wiem, taką informacje otrzymała, że jednak to jest droga powiatowa łączy się z drogą powiatową. Ten zakręt jest bardzo niebezpieczny wielokrotnie tam były wypadki, ale ponoć powiat ma postawić top lustro, ja bym bardzo prosiła Panie Kierowniku, żeby monitować, bo jest taki ruch, tak jak tutaj Pani Radna też mówi i to jest nie tylko nasz problem ze względu na to, że przez Wysoką Głogowską jadą na strefę i remonty, to jest nie do pomyślenia, w tej chwili, żeby przejść na drugą stronę, mimo, że to jest wioska, trzeba chwilę poczekać, a już nie mówiąc i o tonażu i szybkości pojazdów, także bardzo proszę. Dziękuję.

Pan Zenon Sasiela – Ja na początku chciałbym podziękować za uporządkowanie i koszenie placu zabaw i boiska sportowego na osiedlu Słonecznym. Mam też pytanie dotyczące łatania dziur w drogach asfaltowych, czy na terenie miasta coś się dzieje z tematem. Nie zauważyłem, te dziury są, jest duże natężenie ruchu. Mieszkańcy zwracają uwagę, że jest koniec kwietnia, a dalej to wszystko wygląda jak na początku wiosny. Trzecia sprawa myślę, że to już jest sprawa wcześniej poruszana, nie wiem czy to jest sprawa gminy czy parafii, chodzi o obecność wron na cmentarzu. Mieszkańcy zgłaszają problem. Ilość wron jest dosyć znaczna. Powiem szczerze, że cmentarz wygląda jak wygląda. Jest zanieczyszczony. Przychodzą ludzie i bez przerwy sprzątają. Czy gmina ma możliwość, być może teraz nie ma takiej możliwości, ale czy podjąć takie środki, które zmniejszą ten problem. Dziękuję.

Pan Paweł Ślęzak – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Radni, ja ma pytanie, a nie widzę Radnych Powiatowych, więc zapytam o to Pana Burmistrza, doszły mnie słuchy, że droga powiatowa przez Wysoką Głogowską tutaj do Głogowa Małopolskiego ma być poszerzona do 8 metrów, że chodnik ma być przesunięty z uwagi na alternatywną drogę,
że jak by się coś zdarzyło na terenie strefy, czy lotniska, czy są jakieś plany czy Państwo coś o tym wiecie. Doszły mnie takie słuchy, że ma to być droga poszerzana, odnawiana i chodnik ma być przesuwany.

Pan Aleksander Jurek – Jeżeli chodzi o Radnych Powiatowych to ja też mam pytanie, chodzi o pobocza na Stykowie. Jest nowa nakładka i jest duży uskok i nie wiemy czy coś pytają interweniują, czy będzie ten tłuczeń, ja nie wiem co powiedzieć, bo nie znam tematu.

Pani Barbara Madej – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Radni, ja też chciałam do Radnego Powiatowego, może była informacja do gminy, ponieważ na ostatniej sesji zapytałam odnośnie na przeznaczenie środków na chodniki przy drogach powiatowych, a konkretnie chodzi mi w Budach Głogowskich na końcu miejscowości. Pan Radny nie
odpowiedział, a być może jakieś pismo wpłynęło, bardzo proszę.

Pan Dariusz Chmaj – Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, zaproszeni sołtysi, ja chciałem zgłosić jedną kwestię odnośnie oznakowania strefy w Rogoźnicy od strony drogi gminnej. Stoją tam znaki zakaz ruchu i wjazdu i codziennie błądzą tiry po miejscowości i rozjeżdżają nam drogę, także ta droga gminna nadaje się już do remontu. Są niebezpieczne
i zagrażają życiu mieszkańcom. Druga sprawa odnośnie tej drogi gminnej od strony strefy jest bardzo dużo tam piachu. Są tam jakieś inwestycje na strefie, ale szczerze mówiąc nikt nie dba o to i nie czyści. Nie wiem czy tam Straż Miejska musiałaby się tam udać, skontrolować i upomnieć tych inwestorów. Dziękuję.

Źródło i Odpowiedzitworzenie i pozycjonowanie stron www