Strona główna Wiadomości LVII Sesja rady miejskiej w dniu 30 czerwca 2022, godz. 13:00w Miejsko...

LVII Sesja rady miejskiej w dniu 30 czerwca 2022, godz. 13:00
w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim

255
0
strefainfog

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Głogów Małopolski za 2021 rok.

5. Debata nad raportem o stanie gminy Głogów Małopolski za 2021 rok.

a) Głosy radnych.

b) Głosy mieszkańców.

6. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego wotum zaufania.

7. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy Głogów Małopolski za 2021 rok oraz informacji dodatkowej.

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.

10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Głogów Małopolski za 2021 rok.

11. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów Małopolski za 2021 rok i sprawozdania finansowego Gminy Głogów Małopolski za 2021 rok.

12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Głogów Małopolski za rok 2021 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

14. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego za rok 2021.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

b) nadania nazw ulic w miejscowości Lipie,

c) dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Budach Głogowskich,

d) dzierżawy nieruchomosci gruntowej położonej w Głogowie Małopolskim,

e) dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Przewrotnem,

f) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości gruntowych położonych w Głogowie Małopolskim,

g) ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,

h) przystąpienia do sporządzenia XXXI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogów Małopolski

i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2017 na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim,

Poprzedni artykułZajęcia z Karate Szkoła podstawowa w Głogowie Małopolskim Akademia Karate Tradycyjnego Szkoła Marty Niewczas Zaprasza !
Następny artykułPortal strefainfog zakłada kanał na yt!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj