Strona główna BIP Rada Miejska w Głogowie Małopolskim XXVI Sesja w dniu 26 sierpnia 2020,...

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim XXVI Sesja w dniu 26 sierpnia 2020, godz. 15:30 Porządek obrad

471
0
strefainfog

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Głogów Małopolski za 2019 rok.

5. Debata nad raportem o stanie gminy Głogów Małopolski za 2019 rok.

a) Głosy radnych

b) Głosy mieszkańców.

6. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego wotum zaufania.

7. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy Głogów Małopolski za 2019 rok oraz informacji dodatkowej.

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Głogów Małopolski za 2019 rok.

11. . Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów Małopolski za 2019 rok i sprawozdania finansowego Gminy Głogów Małopolski za 2019 rok.

12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Głogów Małopolski za rok 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

14. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego za rok 2019.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

b) dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Przewrotnem,

c) dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Przewrotnem.

d) zmiany uchwały Nr XXV/336/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.

16. Stanowisko Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskiem z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie działalności zakładu Saria Polska sp. z o.o. Oddział Sarval w Przewrotnem oraz związanych z tym uciążliwości dla Mieszkańców Gminy Głogów Małopolski.

17. Zapytania i wolne wnioski.

Transmisja z obrad na naszym portalu

Poprzedni artykułJarmark w Medyni Głogowskiej – gry, pokazy, koncert
Następny artykułRada Miejska w Głogowie Małopolskim XXVI Sesja w dniu 26 sierpnia 2020, godz. 15:30 transmisja live

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj