Strona główna Wiadomości Rada Miejska w Głogowie Małopolskim . LXIX Sesja w dniu 29 czerwca...

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim . LXIX Sesja w dniu 29 czerwca 2023, godz. 09:00w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim

490
0

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Głogów Małopolski za 2022 rok.

5. Debata nad raportem o stanie gminy Głogów Małopolski za 2022 rok.

a) Głosy radnych.

b) Głosy mieszkańców.

6. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego wotum zaufania.

7. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy Głogów Małopolski za 2022 rok oraz informacji dodatkowej.

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok.

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.

10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Głogów Małopolski za 2022 rok.

11. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów Małopolski za 2022 rok i sprawozdania finansowego Gminy Głogów Małopolski za 2022 rok.

12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Głogów Małopolski za rok 2022 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

14. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego za rok 2022.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

b) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

c) wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw i siłowni terenowych zlokalizowanych na terenie Gminy Głogów Małopolski,

d) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

e) przyjęcia „Programu Opieki nad zabytkami Gminy Głogów Małopolski na lata 2023-2026”

f) dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Głogowie Małopolskim,

g) zmiany statutu sołectwa Budy Głogowskie,

h) zmiany statutu sołectwa Hucisko,

i) zmiany statutu sołectwa Lipie,

j) zmiany statutu sołectwa Pogwizdów Stary,

k) zmiany statutu sołectwa Przewrotne,

l) zmiany statutu sołectwa Rogoźnica,

m) zmiany statutu sołectwa Rudna Mała,

n) zmiany statutu sołectwa Styków,

o) zmiany statutu sołectwa Wola Cicha,

p) miany statutu sołectwa Wysoka Głogowska,

r) zmiany statutu sołectwa Zabajka,

s) użyczenia nieruchomosci gruntowej położonej w Głogowie Małopolskim.

16. Zapytania i wolne wnioski.

Poprzedni artykułFatalny stan Szlachcianki
Następny artykułWywiad z BOGUSŁAWĄ CZACHOR-KUSTRA Kandydatką do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z listy Koalicji Obywatelskiej okręg 23, pozycja 5.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj