Strona główna Wiadomości Czy w Przewrotnem powstanie spalarnia?

Czy w Przewrotnem powstanie spalarnia?

879
0

Firma Saria, która chce we wsi Przewrotne zbudować spalarnię złożyła do burmistrza Głogowa Małopolskiego wniosek o decyzję środowiskową. Gmina ma obowiązek przyjąć wniosek i go rozpatrzyć. Co zrobi gmina?

Na stronie gminy umieszczono oświadczenie Pawła Baja, burmistrza. Czytamy w nim: „Chcę jasno podkreślić, że jestem przeciwny budowie spalarni na terenie naszej gminy. Zależy mi na tym, aby gmina Głogów Małopolski była czysta i bezpieczna. Chcę, aby tutaj osiedlali się nowi mieszkańcy i korzystali z uroków tego miejsca – czystego powietrza, pięknych lasów, nowoczesnej infrastruktury. Bezpieczny przemysł jest nieodzownym elementem budowanego od wielu lat wizerunku naszej gminy. Niestety, mimo wielokrotnych zapewnień i nawet realizowanych inwestycji, firma Saria do tej pory nie poradziła sobie z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z zakładu w Przewrotnem, który to zapach jest zmorą mieszkańców znacznej części gminy. Uciążliwości zapachowe są odczuwalne także w samym Głogowie Małopolskim i innych miejscowościach. W związku z czym mam obawy, czy Saria poradziłaby sobie z bezpiecznym i nieuciążliwym dla ludzi prowadzeniem spalarni”.

Przedsiębiorstwo Saria prowadzi działalność na podstawie pozwolenia zintegrowanego wydanego przez starostę rzeszowskiego. I to właśnie starosta oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie są organami uprawnionymi do ewentualnych kontroli firmy. Gmina może co najwyżej prosić o ich przeprowadzanie.

Edit

Poprosiliśmy Ministerstwo Klimatu o stanowisko w tej sprawie poniżej publikujemy odpowiedz

Szanowny Panie Redaktorze,
w nawiązaniu do Pana prośby uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów są szczegółowo regulowane m.in. przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, jakim jest budowa spalarni odpadów niebezpiecznych, ustanawiane są już na początkowym etapie procesu inwestycyjnego w drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko obligatoryjnym elementem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest ocena oddziaływania na środowisko. W ramach ww. procedury dokonywana jest weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, obejmująca analizę możliwości lokalizacji określonej inwestycji w danym miejscu.

W obecnych uwarunkowaniach prawnych najskuteczniejszym jednak narzędziem, z którego mogą korzystać organy samorządu terytorialnego, są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W tych aktach prawa miejscowego możliwe jest wprowadzenie zapisów uniemożliwiających lub ograniczających realizację tego rodzaju inwestycji na danym terenie. Niezgodność planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi podstawę do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co jest równoznaczne z brakiem zgody na realizację przedsięwzięcia. Podobnie, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Jednocześnie informujemy, że Minister Klimatu nie jest właściwy do rozpatrywania ww. zagadnień.

Z wyrazami szacunku

Wydział komunikacji medialnej
Departament Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa
e-mail: media@klimat.gov.pl

mw

Poprzedni artykułTeatr Siemaszkowej zaprasza
Następny artykułChcesz zostać terytorialsem? 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza w swoje szeregi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj