Gmina Głogów Młp.
 

W końcu będzie gdzie zaparkować przy kościele na NIWIE

Głogów Małopolski informacja

Oczywiście problem parkowania dotyczy głównie niedzieli, jednak nie da się ukryć, że ten parking powinien powstać już tam dawno. Wszystko wykonane zostanie z projektu „Rozwój gospodarki nisko-emisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF.”

Na razie został ogłoszony przetarg na wykonawcę.
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów osobowych w Głogowie
Małopolskim na oś. Niwa, w nw. zakresie:
– budowa parkingu dla samochodów osobowych na działkach nr ew. 3829 i 3109 przy
ul. Armii Krajowej (oś. Niwa) w Głogowie Małopolskim,
– budowa chodnika poprawiającego komunikację wewnętrzną na parkingu,
– budowę odwodnienia parkingu.

Oferty można składać do 26.01.2018 w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. , 36-060 Głogów Młp. ul.Rynek 1 ( sekretariat pok. Nr 3).

Wykonawca będzie miał czas do 01.10.2018 roku na wykonanie prac.tworzenie i pozycjonowanie stron www