Tag Archives: BIP

Kontrola organizacji w Gminie Głogów Młp.

Głogów Małopolski informacja

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zarządził kontrole organizacji oraz podmiotów które realizowały zadania publiczne. Do przeprowadzenia kontroli wyznaczono pana Remigiusza Wzorka (Sekretarza Gminny) i panią Anetę Ginter (Inspektora Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji). Kontrole przeprowadzone zostaną w siedzibach organizacji.

Organizacje objęte kontrolą.

Złota Jesień = 2 772 400,00 PLN

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska na sesji w dniu 26 października uchwaliła zgodę na przystąpienie Gminy Głogów Małopolski do projektu ” Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla Gminy Głogów Małopolski przyznano 2 772 400,00 PLN oraz wkład własny w postaci budynku.

Informacja o wynikach naboru – kasjer w Referacie OSiR Urzędu Miejskiego

Głogów Małopolski informacja

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: kasjer w Referacie Ośrodka Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim

Lipie odetchnie od ciężarówek i problematyczne słupy w drodze – Lipie

Głogów Małopolski informacja

Pani Maria Kloc– Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, ja mam taką sprawę odnośnie sołectwa Lipie. Na drodze gminnej w kierunku Kruszgeo zostały postawione słupy.

Wymiana zdań na temat przyłączenia do Rzeszowa miejscowości Miłocin i Pogwizdów

Gmina Głogów Młp. Info

Dyskusja między panem Zdzisławem Kędzior a burmistrzem Głogowa Małopolskiego panem Pawłem Baj na temat konsultacji społecznych. Odbyła się na radzie miasta i gminy Głogów Małopolski dnia 13 lutego. PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017

Pan Zdzisław Kędzior – Ja mam pismo od Rady Sołeckiej i od mieszkańców na temat
konsultacji.

Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Głogów Młp.

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim
uchwala co następuje:

Ogłoszenie – otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie gminy Głogów Małopolski w 2017 roku.

Witaj

w strefie informacji.

Kliknij w link poniżej, który przekieruje cię do strony głównej wiadomości:

Ogłoszenie – otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie gminy Głogów Małopolski w 2017 roku.

Przetarg nieograniczony na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów i budynków zarządzanych p – 2017-01-16

Głogów Małopolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów i budynków zarządzanych przez Gminę Głogów Małopolski oraz jednostki organizacyjne Gminy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim

Witaj

w strefie informacji.

Kliknij w link poniżej, który przekieruje cię do strony głównej wiadomości:

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim

Obwieszczenie

Witaj

w strefie informacji.

Kliknij w link poniżej, który przekieruje cię do strony głównej wiadomości:

Obwieszczenie