Gmina Głogów Młp.
 

Sprostowanie nieścisłych i nieprawdziwych informacji zawartych w materiale pt. “Happening w Pogwizdowie Nowym – kto przetnie wstęgę?”

Stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawa prasowego, informuję, że:

1) Nieprawdą jest, że: “słupy konstrukcyjne, które poprzez czas i warunki, które na nie oddziaływały mogły stracić swoje właściwości nośne”.
Budowa hali gimnastycznej prowadzona jest pod nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru działającego w imieniu i na rzecz inwestora. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie ze sztuką budowlaną. Sugerowanie, że słupy konstrukcyjne “mogły stracić swoje właściwości nośne” jest nieuprawnione i podważa zaufanie do kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

2) Nieprawdą jest stwierdzenie: “Na wydarzenie zostali zaproszeni przedstawiciele mediów oraz władz samorządowych, na czele z marszałkiem województwa dofinansował on budowę sali kwotą 600 tyś. zł”
Marszałek nie dofinansował budowy sali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym.tworzenie i pozycjonowanie stron www