Gmina Głogów Młp.
 

Odśnieżanie i posypywanie dróg Gminnych w sezonie 2017/2018 (Negocjacje)

Głogów Małopolski informacja

Spółka EkoGłog na stronie BIP zaprasza wszystkich chętnych do negocjacji na wykonanie usługi “Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Głogów Małopolski w sezonie zimowym 2017/2018” Nr sprawy: BI.271.24.3.2017”

Wykonanie usługi polegać będzie na usuwaniu z dróg śniegu i zwalczaniu śliskości poprzez posypywanie (z wyłączeniem użycia środków chemicznych) nawierzchni na jezdniach, chodnikach i innych miejscach wskazanych przez zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia w miarę potrzeb w zależności od warunków atmosferycznych, na drogach oraz chodnikach – mechanicznie.

Wykaz ulic, chodników i innych miejsc objętych przedmiotem zamówienia wraz z kolejnością odśnieżania

L.p. Nazwa ulicy długość w m

1 Rzeszowska 1035
2 Sikorskiego 3020
3 Zagajnikowa 1410
5 Jańciówka 4290
9 Jana Pawła II 1160
10 Piłsudskiego 1200
11 Długa 520
12 Jaśminowa 190
13 Rynek 580
18 Wola Cicha 890

Termin zakończenia działań na w/w ulicach ustala się na godzinę 6.00 rano.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobową dyspozycyjność pod numerem telefonu wskazanym w ofercie.
Termin realizacji zamówienia: 30.04.2018.

1) miejsce negocjacji – Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski
2) termin negocjacji – 12 grudnia 2017 r. godz. 1200
3) Osoby reprezentujące Wykonawcę w negocjacjach obowiązane są przedłożyć Zamawiającemu, przed rozpoczęciem negocjacji, dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do prowadzenia negocjacji w imieniu Wykonawcy.

Natomiast Pogwizdów Stary, Przewrotne, Hucisko, Styków (ok. 23 km) obsługiwać będzie BRYK-POL Bryk Grzegorz, ul. Ks. Sudoła 194, 36-122 Dzikowiec Cena brutto za godzinę pracy sprzętu: 89,00 zł.

Rudna Mała, Pogwizdów Nowy, Miłocin, Miłocin – osiedle (ok. 17 km) KAMAT Kosiak Tomasz, Rudna Mała 299, 36-054 Mrowla. Cena brutto za godzinę pracy sprzętu: 140,40 zł.

Wysoka Głogowska (ok. 17,5 km) BRYK-POL Bryk Grzegorz, ul. Ks. Sudoła 194, 36-122 Dzikowiec . Cena brutto za godzinę pracy sprzętu: 79,00 zł.

Miasto Głogów – Centrum, Głogów – osiedle Niwa, Zabajka, Budy Głogowskie, Rogoźnica, Lipie, Wola Cicha. EkoGłog Sp. z o.o., ul. Towarowa 4A, 36-060 Głogów Młp. Ceny nie podano.

Gmina Głogów Młp. odpowiada wyłącznie za odśnieżanie gminnych dróg. Utrzymanie i odśnieżanie pozostałych dróg, w tym powiatowych i wojewódzkich, należy do zadań starosty, marszałka i wojewody.tworzenie i pozycjonowanie stron www