Gmina Głogów Młp.
 

Nowy kandydat na stanowisko Burmistrza Głogowa Małopolskiego

Już w tym roku wybory samorządowe i mieszkańcy gminy będą wybierać nowego włodarza. Do walki o fotel Burmistrza Głogowa Małopolskiego nikt nie wyrażał chęci aż do tej pory. Jest to dość odważna decyzja ujawniać się tak wcześnie. Zazwyczaj kandydaci czekają do ostatniej chwili, zdarza się również tak, że komitety z zarejestrowaniem kandydata na burmistrza czekają do ostatniej godziny. Ma to związek oczywiście z grą polityczną.

Oficjalnych kandydatów poznamy, dopiero gdy zostaną zgłoszeni do gminnej komisji wyborczej. Najpóźniej można to zrobić 30 dni przed wyborami.
Natomiast prawo zgłaszania kandydatów przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji oraz komitetowi wyborczemu wyborców. Istnieją wymogi przedmiotowe związane z komitetem wyborczym wyrażającym chęć dokonania zgłoszenia kandydata na wójta. Zalicza się do nich konieczność dokonania przez komitet wyborczy uprzedniej rejestracji list kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. Liczba kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu.

A mowa we wstępie wpisu jest o panu Władysławie Mikołajczyku. Z sieci możemy dowiedzieć się o nim, iż jest przedsiębiorcą trzech podmiotów gospodarczych w tym jednym z 28-letnim doświadczeniem jako właściciel, w drugim prezesem firmy zajmującą się budowami sieci i remontami sieci energetycznych, jak również prezesem w firmie deweloperskiej budującej budynki wielorodzinne i jednorodzinne na terenie Podkarpacia.

Łączne obroty firm szacowne są na około 20 milionów złotych. Przez ostatnie latach jako właściciel i prezes został nominowany i otrzymał statuetki nagród gospodarczych z Podkarpacia. Są to jedyne firmy, które w tym okresie zostały nominowane i nagrodzone z terenu gminy Głogów Małopolski. Nagrody przyznawane są przez kapitułę 70-osobową. O statuetkę średnio startuje 154 przedsiębiorstwa. Wręczane są przez włodarzy województwa podkarpackiego. Otrzymanie statuetki jest miarodajną i wiarygodną oceną gospodarczego zarządzania przedsiębiorstwem.

przedsiębiorczy burmistrz głogowa małopolskiego

Pan Władysław Mikołajczyk nie przynależy do żadnej partii i wystartuje z komitetu wyborców. Za główny cel stawia sobie gospodarczy rozwoju gminy nie wchodząc w rozgrywki polityczne.

 

Mikołajczyk Władysław nowy burmistrz Głogowa Małopolskiego

Mikołajczyk Władysław nowy burmistrz Głogowa Małopolskiego

Mikołajczyk Władysław nowy burmistrz Głogowa Małopolskiego

Mikołajczyk Władysław nowy burmistrz Głogowa Małopolskiego

Mikołajczyk Władysław nowy burmistrz Głogowa Małopolskiego

Mikołajczyk Władysław nowy burmistrz Głogowa Małopolskiego

Mikołajczyk Władysław nowy burmistrz Głogowa Małopolskiego

Mikołajczyk Władysław nowy burmistrz Głogowa Małopolskiego

Źródło Zdjęć – Podkarpacka Nagroda Gospodarczatworzenie i pozycjonowanie stron www