Gmina Głogów Młp.
 

Komentarz do sprostowania nieścisłych i nieprawdziwych informacji zawartych w materiale pt. “Happening w Pogwizdowie Nowym – kto przetnie wstęgę?”

Ostatnio na naszym portalu zostało opublikowane sprostowanie przesłane przez władze gminne powołujące się na art. 31a Prawa Prasowego. Jeżeli chodzi o kwestie prawne to redaktor jest zobowiązany do publikacji sprostowania. Pamiętajmy że każdy ma prawo wyrażać własne zdanie i opiniować sprawy, które stricte go dotyczą, wywieranie nacisków za pośrednictwem paragrafów jest zbyteczne. Poniżej przedstawiam własną odpowiedź na pismo Gminy i pozostawiam czytelnikom ocenę całej tej polemiki.

Odnośnie Pkt. 1) Nieprawdą jest, że: “słupy konstrukcyjne, które poprzez czas i warunki, które na nie oddziaływały mogły stracić swoje właściwości nośne”.
Budowa hali gimnastycznej prowadzona jest pod nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru działającego w imieniu i na rzecz inwestora. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie ze sztuką budowlaną. Sugerowanie, że słupy konstrukcyjne “mogły stracić swoje właściwości nośne” jest nieuprawnione i podważa zaufanie do kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Odp: W zdaniu zawarte zostało słowo „mogły” i była to opinia osób, które budują tego typu obiekty. Nikt nie podważa zaufania kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Zdanie należy traktować informacyjnie i zapobiegawczo. Pamiętajmy że kierownik budowy odpowiada za jakość budowy, natomiast inspektor nadzoru za kontrole tej jakości. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości inspektor powinien sygnalizować kierownikowi budowy oraz inwestorowi dokonując odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. W poważniejszych wypadkach celowe jest wysyłanie odrębnych pism do inwestora i wykonawcy. Dlatego też dziękuję za sprostowanie i rozwianie moich wątpliwości iż zawilgotnienia wokoło słupów nie stanowiły negatywnego czynnika podczas mrozów minionej zimy. Sprawa wydawać by się mogła błaha, ale pamiętajmy, sala budowana jest głównie dla dzieci i musi być wykonana rzetelnie, nawet jeśli ma to potrwać dłużej.

 

Odnośnie Pkt. 2) Nieprawdą jest stwierdzenie: “Na wydarzenie zostali zaproszeni przedstawiciele mediów oraz władz samorządowych, na czele z marszałkiem województwa dofinansował on budowę sali kwotą 600 tyś. zł”
Marszałek nie dofinansował budowy sali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym.

Odp: Poniżej przedstawiam wypowiedzi Burmistrza Głogowa Małopolskiego z protokołów Rady Miejskiej, w których poruszano temat sali Gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym oraz zmieniam stwierdzenie iż „…dofinansował on…” (Marszałek) budowę sali gimnastycznej w PN, dofinansowali ją podatnicy.

PROTOKÓŁ Nr XX/2016 – “za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymaliśmy dotację na inwestycję w wysokości 600.000,00zł,”

PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 – “600.000,00zł mamy z Ministerstwa Sportu,”

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2016 – “otrzymaliśmy na to dotację od Marszalka Województwa Podkarpackiego, ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu,”

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2016 – “otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Podkarpackiego z Regionalnego Programu Operacyjnego dodatkowy 1 mln zł czyli można powiedzieć, że ta hala kosztuje nas jedynie 700 tyś złotych, ponieważ 1 mln zł od Marszałka i 600 tyś zł od Ministra Sportu.”

 

Całe wypowiedzi dotyczące sali w Pogwizdowie Nowym

PROTOKÓŁ Nr XV/2015
z sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 29 października 2015 roku
Pan Paweł Baj – Został rozstrzygnięty przetarg na budowę Sali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym. Zwycięzcą tego przetargu jest firma Lisbud s.c. z Mielca. Kwota budowy hali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym to 2 319.000,00zł. Okres realizacji trzy lata. Przypomnę również, że okres jest wydłużony, dlatego, ponieważ są takie warunki tego programu z Urzędu Marszałkowskiego, w którym trwa akurat w naszym przypadku, aż trzy lata czyli zakończeniem tej budowy nastąpi w roku 2017.

PROTOKÓŁ Nr XX/2016
z sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 28 stycznia 2016
Pan Paweł Baj – Proszę Państwo w okresie między ostatnią sesją a dniem dzisiejszym realizowane były następujące inwestycje, przede wszystkim trwa budowa sali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym. Ta budowa jak wiecie Państwo rozpoczęła się w poprzednim roku, po zakończeniu budowy hali gimnastycznej przy Samorządowym Liceum. Rozpoczęliśmy nową inwestycję bardzo ważną uważam. Będzie ona wynosiła 2.319.641,85 zł i zakończymy pracę w 2017 roku. Jednocześnie chce powiedzieć, że z Ministerstwa Sportu za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymaliśmy dotację na inwestycję w wysokości 600.000,00zł i w ostatnim czasie został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejny milion złotych również na rozbudowę tej hali gimnastycznej. Mam nadzieję, że się uda a mamy dużą szansę wówczas połowę inwestycji będziemy mieli sfinansowaną ze środków krajowych i ze środków europejskich.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2016
z sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 25 lutego 2016
Pan Paweł Baj –Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w okresie od ostatniej sesji w miesiącu lutym były realizowane następujące sprawy inwestycyjne. Przede wszystkim trwa budowa hali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym. To jest już drugi rozpoczęty obiekt tego typu przy Zespole Szkół. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Chciałem poinformować, że ten wniosek złożyliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie. Liczymy tutaj na wsparcie ze strony Marszałka ze środków unijnych na kwotę 1 mln zł. Gdyby nam się to udało,to rozstrzygnie się w najbliższym czasie, to wówczas nasz wkład w tą inwestycję spadł by do 1 mln zł nawet nie całego, ponieważ 600.000,00zł mamy z Ministerstwa Sportu, ale jeszcze sprawa jest nierozstrzygnięta.

PROTOKÓŁ Nr XXV/2016
z sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 28 kwietnia 2016
Pan Jerzy Komaniecki –Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, drodzy Państwo pozwólcie, że przedstawię krótką informację o pracy Pana Burmistrza, Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim w okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego. Otóż z tego, że jest wiosna trwają prace inwestycyjne przypomnę, że trwa budowa hali sportowej w Pogwizdowie Nowym ze względu na harmonogram finansowania tej hali, długi harmonogram, te prace przebiegają zgodnie z rytmem, zgodnie z harmonogramem. Realizuje je firma Lis Bud, a wartość tych prac to około 2.400.000,00zł.

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2016
z sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 31 maja 2016
Pan Paweł Baj – (…)trwa budowa szkolnej hali sportowej w Pogwizdowie Nowym.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2016
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 30 czerwca 2016
Pan Paweł Baj – Przede wszystkim budowa hali sportowej w Pogwizdowie Nowym. Jest to największa inwestycja realizowana w tym momencie przez naszą gminę. Budowa jest realizowana przez firmę z Mielca. Koszt inwestycji to 2.319.000,00 zł. Chciałbym Państwu powiedzieć, że otrzymaliśmy na to dotację od Marszalka Województwa Podkarpackiego, ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu, ale w ostatnim okresie również już na stronie internetowej pojawiła się informacja, że przeszedł nasz projekt składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i prawdopodobnie otrzymamy środki w kwocie 1 mln zł na tą inwestycję, także można śmiało powiedzieć, że około 60 % całości inwestycji zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych, pozabudżetowych.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2016
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 29 września 2016 roku
Pan Paweł Baj – (…) Otóż nadal trwa budowa hali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym. Tak jak mówiłem na zebraniu wiejskim w Pogwizdowie Nowym i uspokajam wszystkich, którzy tą sprawa są zainteresowani, że przebieg inwestycji jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Jest przewidziane zakończenie tej inwestycji w 2018 roku i na pewno w pierwszej połowie 2018 roku hala gimnastyczna w całości zostanie oddana. Jednocześnie informuje, że na budowę hali gimnastycznej otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Podkarpackiego z Regionalnego Programu Operacyjnego dodatkowy 1 mln zł czyli można powiedzieć, że ta hala kosztuje nas jedynie 700 tyś złotych, ponieważ 1 mln zł od Marszałka i 600 tyś zł od Ministra Sportu. Bardzo dobrze jest, że tak powiem finansowo skrojona ta inwestycja,(…)

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2016
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 27 października 2016 roku
Pan Paweł Baj – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w okresie od ostatniej sesji realizowane były następujące działania. W zakresie inwestycji trwa budowa hali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym. W grudniu zakończy się kolejny etap tej inwestycji. Inwestor realizuje swoje działania zgodnie z harmonogramem.

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2016
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 30 listopada 2016 roku
Pan Paweł Baj – (…) Przede wszystkim budowa hali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym. Prace idą zgodnie z harmonogramem natomiast największy zakres prac to oczywiście rok 2017 i 2018 wiosna, wczesna wiosna oddania hali gimnastycznej. W ten sposób kończymy projekt wykonania hali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym i będziemy oczywiście starali się o kolejne środki tym razem na halę gimnastyczną w Wysokiej Głogowskiej.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 26 stycznia 2017 roku
Brak wzmianki w wystąpieniu burmistrza o budowie Sali gimnastycznej.

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 23 lutego 2017 roku
Pan Paweł Baj – (…) Kolejna sprawa to realizowane inwestycje. Jesteśmy jeszcze w okresie zimowym, także większość tych prac nie jest jeszcze realizowana, ale przypomnę tylko co jest w trakcie. To jest budowa hali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym. Realizowana ta inwestycja w tym roku będzie bardzo intensywnie. Koszt tej inwestycji to 2.300.000,00 zł.

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2017
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 30 marca 2017 roku
Pan Paweł Baj – (…) Hala sportowa w Pogwizdowie Nowym, prace znacząco przyśpieszyły, ktoś kto dojeżdża tamtędy może zauważyć, że te prace faktycznie nabrały tempa. Termin zakończenia tej inwestycji to styczeń przyszłego roku, także w tym roku praktycznie ta cała hala będzie stała i od przyszłego roku dzieci już będą mogły z niej korzystać.

PROTOKÓŁ Nr XL/2017
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 roku
Pan Paweł Baj – (…) Natomiast z informacji, które Państwa Radnych i Sołtysów interesują na bieżąco to są inwestycje między innymi: budowa hali gimnastycznej Pogwizdow Nowy. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Spotykamy się jutro z wykonawcą, z inspektorem budowy, z Kierownikiem Kochą i będziemy mogli również Państwa poinformować za miesiąc jak ta sprawa wygląda.

PROTOKÓŁ Nr XLI/2017
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 25 maja 2017 roku
Pan Paweł Baj – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w okresie od ostatniej sesji na terenie gminy realizowane były następujące zadania inwestycyjne. Trwa budowa szkolnej hali sportowej w Pogwizdowie Nowym.

PROTOKÓŁ Nr XLIII/2017
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2017 roku
Pan Paweł Baj – (…)Trwa budowa szkolnej hali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym. Tutaj spotkania odbywają się regularnie z inspektorem budowlanym czyli wykonawcą. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na przyszły tydzień i ściśle kontrolujemy te prace, które tam są realizowane.

PROTOKÓŁ Nr XLVII/2017
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim przeprowadzonej w dniu 28 września 2017 roku
Brak wzmianki w wystąpieniu burmistrza dot. „Informacji Burmistrza o pracy między sesjami”.

PROTOKÓŁ Nr XLIX/2017
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim przeprowadzonej w dniu 26 października 2017 roku
Pan Paweł Baj – (…) Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że trwa nadal budowa sali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym. Odbywają się spotkania z wykonawcą w celu zidentyfikowania tych prac, ponieważ to jest ta inwestycja, która poza harmonogram wychodzi.
Wystąpienie Pana Zdzisława Kędziora, radnego z terenu PN:
Pan Zdzisław Kędzior – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem poruszyć taki temat, bo Pan Burmistrz od kilku miesięcy twierdzi, że trwa budowa hali sportowej w Pogwizdowie Nowym. Myśmy byli na takiej wizycie i sami Państwo widzieliście, że tam się nic nie dzieje, że tam tylko trawa rośnie. Przyjeżdża jeden pracownik, ewentualnie dwóch pracowników i tak się kręcą cały czas, udają, że coś robią. Tam nic się nie robi. Mam taką prośbę, żeby przynajmniej przed zimą położyć dach, bo przecież te mury zamakają, zresztą byliśmy, widzieliśmy, żeby dach położyć, a potem załóżmy możemy to rozłożyć w jakimś czasie, jeżeli nie będzie pieniędzy. Dobry gospodarz to robi tak, zamknąć w stanie surowym, a potem jak nie ma pieniędzy to zaczekać uzbierać i coś zrobić.

PROTOKÓŁ Nr LI/2017
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim przeprowadzonej w dniu 30 listopada 2017 roku
Pan Paweł Baj – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja z uwagi na to, że sesja się przeciągnęła nie będę omawiał szczegółowo. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o te najważniejsze inwestycje to oczywiście one są w trakcie realizacji. Na ostatniej sesji niestety ja i Burmistrz Komaniecki musieliśmy wcześniej wyjść, wiem, że były pytania odnośnie hali gimnastycznej, dlatego na ten temat 2 zdania powiem. Sytuacja w ogóle z realizowaniem inwestycji nieco się zmienia. Zmienia się z tego powodu przede wszystkim, że jest coraz większy problem z pracownikami, bo robót jest bardzo dużo i firmy nie wyrabiają i stąd tworzą się problemy. Niestety tak się stało, że firma Lisbud, która rozpoczęła budowę dwa lata temu, ponieważ taki był harmonogram realizacji tej inwestycji wynikający przede wszystkim z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i z Ministerstwa Sportu i druga dotacja, którą otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego, która wymusiła na nas skrócenie realizacji wykonania tej inwestycji. Jesteśmy oczywiście w ciągłej rozmowie z firmą Lisbud i próbujemy ich jakoś zmotywować do coraz lepszej pracy, tak aby te terminy były dochowane. Zakończenie inwestycji to jest pierwotnie 30 czerwca na pewno to nie zostanie osiągnięte, ale próbujemy z tego wybrnąć.
Pan Mariusz Iskrzycki – Jak firma, która buduje tą salę gimnastyczną, jak się odnosi do przynajmniej do zrobienia dachu. Czy ta sala będzie przykryta, bo o to rodzice pytają. Pytam kiedy i czy w ogóle, kiedy będzie dokończony przynajmniej dach na tej sali gimnastycznej.
Pan Jerzy Komaniecki – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, my spotykamy się z panem prezesem firmy LisBud regularnie od czerwca co miesiąc w obecności Pana inżyniera Kochy i Pana z inspektorem nadzoru. Prezesi, bo ich jest dwóch podnoszą problem braku rąk do pracy w firmie, ale oczywiście to jest poza nami. To jest ich problem. Mamy takie przyrzeczenie, że przynajmniej przykryty będzie ten obiekt do końca tego roku. W dniu dzisiejszym ustaliliśmy, panowie prezesi deklarują się co do terminu harmonogramu wykonywanych prac w przyszłym tygodniu w okolicach wtorku, środy. Jeśli nie to my jesteśmy zdecydowani podjąć drastyczne kroki. Poinformowaliśmy ich, że będziemy dochodzić swoich roszczeń z tytułu odszkodowania z rozwiązania umowy z tytułu niedotrzymania terminu budowy jak również stracenia środków zewnętrznych. To nie jest usprawiedliwienie, ale ta inwestycja była tak formułowana, że trwa już 2 lata, tak jakby przeciwnie do zasady kto szybko buduje to tanio buduje. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że mamy deklarację, że będzie przykryte do końca roku. Natomiast jeszcze w tym roku, jeśli nie uzyskamy informacji co do dalszych kroków będziemy zmuszeni podjąć drastyczne kroki.

Protokół LIII/2017
z sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku
Brak wzmianki w wystąpieniu burmistrza dot. „Informacji Burmistrza o pracy między sesjami”.

PROTOKÓŁ Nr LIV/2018
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 25 stycznia 2018 roku
Pan Paweł Baj – (…) Hala gimnastyczna w Pogwizdowie Nowym jesteśmy po kolejnych rozmowach z wykonawcą. Doszliśmy do porozumienia, zobaczymy jak będzie realizowane, ale jak deklaruje wykonawca podjęcie prac już od wtorku przyszłego tygodnia. Na pewno będziemy obserwowali i zobaczymy czy jednak będę musiał rozwiązać umowę z wykonawcą.

PROTOKÓŁ Nr LV/2018
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku
Brak wzmianki w wystąpieniu burmistrza dot. „Informacji Burmistrza o pracy między sesjami”.

PROTOKÓŁ Nr LVIII/2018
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 27 marca 2018 roku
Brak wzmianki w wystąpieniu burmistrza dot. „Informacji Burmistrza o pracy między sesjami”.

PROTOKÓŁ Nr LIX/2018
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 roku
Brak wzmianki w wystąpieniu burmistrza dot. „Informacji Burmistrza o pracy między sesjami”.

PROTOKÓŁ Nr LX/2018
sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolski przeprowadzonej w dniu 24 maja 2018 roku
Brak wzmianki w wystąpieniu burmistrza dot. „Informacji Burmistrza o pracy między sesjami”.tworzenie i pozycjonowanie stron www