Gmina Głogów Młp.
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej.

Głogów Małopolski informacja

Urząd Gminy w Głogowie Młp. informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Baran zamieszkała Jasionka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W postępowaniu konkursowym Pani Monika Baran zdobyła największą ilość punktów. Ponadto posiada ona niezbędne wykształcenie, praktykę i wiedzę, które mogą zagwarantować prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.
Źródłotworzenie i pozycjonowanie stron www