Gmina Głogów Młp.
 

Do sprzedaży nieruchomości położonej w Wysokiej Głogowskiej stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski

Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej działki nr:
– 2202/4 o pow. 0,07 ha,
położonej w Wysokiej Głogowskiej stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.tworzenie i pozycjonowanie stron www