Gmina Głogów Młp.
 

Centrum Przesiadkowe w Głogowie Młp.

Na Facebooku Gminy ostatnio umieszczono sprostowanie odnoszące się do kilku inwestycji realizowanych przez gminę Głogów Małopolski. Wspomniano m.in. iż Centrum Przesiadkowe było przegłosowane przez wszystkich radnych więc wyrazili oni w ten sposób wolę mieszkańców. W piśmie do burmistrza wytłumaczyliśmy dlaczego nie zgadzamy się z jego stanowiskiem. Czekamy na publikację tego pisma przez gminę lub odpowiedź na nie.

Dziś zajmiemy się Centrum Przesiadkowym, czyli inwestycją za prawie 5 mln złotych. Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego niektórzy z mieszkańców proszą o zwrócenie na nią uwagi. Na wstępie dodamy, iż wszystkie dane, które posiadamy pochodzą z BIP.

Termin rozpoczęcia inwestycji został wyznaczony na koniec stycznia 2018 roku. Termin oddania inwestycji na styczeń 2019. Byliśmy parę dni temu na miejscu owej inwestycji. Oprócz sterty gruzu w zasadzie nic się tam nie dzieje.

Kolejna sprawa -wycena i ogłoszenie realizacji inwestycji na daną kwotę. Wycena zawarta w przetargu wynosiła 2.554.000 mln złotych. Zgłosiło się trzech wykonawców. Lider Konsorcjum G.H. Feniks zaoferował, że wykona tę inwestycję za 2.890.000 mln, Karpat-Bud zgłosili kwoty 4.548.540 mln zł i Baudziedzic 5.886.928 mln zł. Ostatecznie wybrano kwotę 4.548.540. Odrzucono natomiast wykonawcę, który chciał ten obiekt wykonać za niespełna 2,9 mln, czyli o kwotę ok 300 tys. zł wyższą niż wycena określona w przetargu przez Gminę a niższą od drugiego oferenta o kwotę 1.658.540 mln zł..
W tym momencie pozostaje pytanie, dlaczego Gmina wybrała kwotę o prawie 2 mln wyższą od własnej wyceny?

Odpowiedź na to pytanie zostało zamieszczone na BIP-e a w skrócie odrzucono ofertę Grupy Feniks z powodu rażąco niskiej ceny. Firma złożyła odwołanie i w dalszym ciągu nadal chciała wykonać inwestycję jednak według władz Gminy było niepełne, niejasne, lakoniczne, i ogólnikowe.

Zwrócimy się do burmistrza Głogowa Małopolskiego z zapytaniem, dlaczego wybrano tak wysoką ofertę skoro można było zrealizować tę inwestycję za mniejszą kwotę?

Co również będzie z dofinansowaniem tej inwestycji z funduszy europejskich, jeśli inwestycja nie zostanie zrealizowana w terminie? Czy środki przepadną?

Dlaczego mimo terminu, który upływa za 6 miesięcy prace nie postępują?

Czy prawdą jest że zamiast 70 miejsc postojowych powstanie 30 i czy w związku z tym Gmina może stracić Dofinansowanie?

Źródłotworzenie i pozycjonowanie stron www