Category Archives: Historia Gminy Głogów Małopolski

Dziś w nocy Spłonął Ratusz w Głogowie Małopolskim

Gmina Głogów Młp. Info

Dziś właśnie mija 74 lata od spalenia ratusza w Głogowie Małopolskim. Dokładnie w nocy z 23 na 24 lutego 1943 roku grupa uzbrojonych bandytów z oddziału „Iskra” napadła na ratusz i spaliła go.

POCZĄTKI PARAFII W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ

Jak powszechnie wiadomo, Głogów Młp. został założony w 1570 r. przez Krzysztofa Głowę herbu Jelita i nosił początkowo nazwę Głowów. W dokumencie lokacyjnym założyciel wyznaczył mieszkańcom miejsca pod zabudowę mieszczańską oraz osobne place pod budowę kościoła, plebanii, łaźni, browaru, słodowni, szpitala dla ubogich (przytułku) i dworu.

FOLWARK W STYKOWIE

Początki Stykowa giną w pomroce dziejów. Pierwsza wzmianka o osadzie znalazła się w akcie lokacji Głowowa z 23 kwietnia 1570 r. Krzysztof Głowa, założyciel miasta, mówił w nim, że od północy granice pól rolnych należących do mieszczan mają sąsiadować ze Stykowem. Niewykluczone, że Styków swe istnienie zawdzięcza właśnie Głowie, wiemy iż po założeniu Głowowa lokował on jeszcze wsie Wólkę (Wolę Cichą), Rogoźnicę i Ogniwną (dzisiaj już nieistniejącą).

KIEDY GŁOGÓW PRZESTAŁ BYĆ GŁOWOWEM?

Założone przez Krzysztofa Głowę w 1570 r. miasto, z woli fundatora otrzymało nazwę wywodzącą się od jego nazwiska. Przez pierwszy okres swojego istnienia nazwa Głowów była jedyną obowiązującą i widnieje we wszystkich zachowanych dokumentach z epoki, mimo że sam Głowa zmarł zaledwie 12 lat po lokacji, a miasto przeszło w posiadanie innych rodów szlacheckich.

BOMBARDOWANIE GŁOGOWA 29 LIPCA 1944 ROKU

Pod koniec lipca 1944 r., pod Głogów powoli zbliżała się Armia Czerwona. Szła od północy, od strony Kolbuszowej i od wschodu. Niemcy nie mieli zamiaru oddać miasteczka bez walki.

KONSPIRACJA ANTYKOMUNISTYCZNA W GŁOGOWIE W LATACH 1944-1948

W sierpniu 1944 r., zaledwie tydzień po zakończeniu na terenie głogowskiej placówki
AK akcji „Burza”, rozpoczęły się pierwsze aresztowania żołnierzy AK przez rosyjskie
NKWD.

AKCJA „BURZA”

Na placówkę AK Głogów wchodziło wiele miejscowości położonych pomiędzy Głogowem a Bratkowicami. Z każdej miejscowości zaprzysiężeni żołnierze wystawiali własny pluton, który miał wziąć udział w zbrojnym powstaniu noszącym kryptonim „Burza”. Powstanie miało rozpocząć się wraz ze zbliżaniem się Armii Czerwonej i polegać na rozpoczęciu walki z Niemcami, tak by przejąć pod kontrolę jak najwięcej obszaru placówki.

PLACÓWKA AK GŁOGÓW

PLACÓWKA AK GŁOGÓW

Klęska Polski w wojnie obronnej w 1939 r. nie spowodowała całkowitego załamania się oporu w polskim społeczeństwie. Szczególnie wzmagała go restrykcyjna polityka niemieckiego okupanta. Już w październiku 1939 r., do Głogowa przybył ppłk Kazimierz Heilman-Rawicz, były dowódca 62. pułku piechoty z Bydgoszczy, razem ze swoim adiutantem ppor. Łukaszem Cieplińskim. Zatrzymali się u siostry pułkownika, Marii, prywatnie żony głogowskiego lekarza Stanisława Krzysia.

PACYFIKACJE PRZEWROTNEGO, HUCISKA I STYKOWA W 1943 R.

Po spaleniu ratusza w Głogowie w lutym 1943 r. przez oddział Gwardii Ludowej „Iskra” (SPALENIE RATUSZA W 1943 R.), Niemcy przenieśli posterunek policji do budynku Kasy Zaliczkowej, obecnie Banku Spółdzielczego. Okupanci stracili zaufanie do polskich funkcjonariuszy, dlatego na ich dowódcę wyznaczyli Niemca, lejtnanta Wilhelma Baumgartena oraz wzmocnili posterunek kilkoma niemieckimi żandarmami. Natychmiast też wszczęto śledztwo, które miało doprowadzić do wykrycia sprawców spalenia ratusza. Wyznaczono nawet wysoką nagrodę za dostarczenie informacji umożliwiających schwytanie napastników.

SPALENIE RATUSZA W 1943 R.

W nocy z 23 na 24 lutego 1943 r. grupa uzbrojonych mężczyzn wbiegła na głogowski rynek od strony ulicy 3 Maja. Podbiegli pod ratusz, który ówcześnie pełnił również rolę siedziby policji. Wdarli się na posterunek i sterroryzowali znajdujących się na służbie policjantów z tzw. policji granatowej.