Category Archives: Informacje Gminne

Happening w Pogwizdowi Nowym – kto przetnie wstęgę?

Dziś tj. 30.06 mija termin zakończenia prac przy budowie hali sportowej w Pogwizdowie Nowym. Przetarg został rozstrzygnięcie 15.10.2015 roku. Wyłoniono firmę “LISBUD S.C.” z ofertą 2 319 641,85 zł. Na pytanie, dlaczego hala jest na tak wczesnym etapie budowy można usłyszeć jedynie odpowiedź, że firma nie zdąży oddać hali w terminie. Według opinii osób, które budują tego typu obiekty nie wiadomo czy nie należałoby jej rozebrać i budować od początku. Dokładnie chodzi o słupy konstrukcyjne, które poprzez czas i warunki, które na nie oddziaływały mogły stracić swoje właściwości nośne.

Nielegalnie sprzedawał tabletki na potencję – Polskie Radio Rzeszów

Mieszkaniec powiatu rzeszowskiego podejrzany o nielegalny handel lekami w internecie. Informację o handlarzu, który sprzedaje za pośrednictwem jednego z internetowych portali ogłoszeniowych specyfiki poprawiające potencję uzyskali policjanci zwalczający cyberprzestępczość z Poznania.

Radny zajmie się boiskiem na os. Słonecznym

Dostaliśmy informację od Pana radnego Sasieli. Obiecał zająć się sprawą boiska na ul. Długiej (za Magnatem). Informację o złym stanie boiska otrzymaliśmy od mieszkańców osiedla Słonecznego. Pan radny w e-mailu poinformował, że po powrocie do Głogowa Małopolskiego zajmie się tym – będzie to koło 26 czerwca. Dziękujemy Panie Zenonie za informację.

Boisko na osiedlu Słonecznym w fatalnym stanie

Zwrócili się do nas młodzi mieszkańcy osiedla Słonecznego w Głogowie Małopolskim w sprawie boiska do siatkówki plażowej, które znajduje się przy ulicy Długiej (za hotelem Magnat). Boisko zostało wykonane w tamtym roku i obecnie jego stan nie pozwala na użytkowanie. Stan w jakim jest obecnie przedstawia przesłane zdjęcie.

Centrum Przesiadkowe w Głogowie Młp.

Na Facebooku Gminy ostatnio umieszczono sprostowanie odnoszące się do kilku inwestycji realizowanych przez gminę Głogów Małopolski. Wspomniano m.in. iż Centrum Przesiadkowe było przegłosowane przez wszystkich radnych więc wyrazili oni w ten sposób wolę mieszkańców. W piśmie do burmistrza wytłumaczyliśmy dlaczego nie zgadzamy się z jego stanowiskiem. Czekamy na publikację tego pisma przez gminę lub odpowiedź na nie.

Dziś zajmiemy się Centrum Przesiadkowym, czyli inwestycją za prawie 5 mln złotych. Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego niektórzy z mieszkańców proszą o zwrócenie na nią uwagi. Na wstępie dodamy, iż wszystkie dane, które posiadamy pochodzą z BIP.

Głogowianie Roku – Gratulujemy

Głogów Małopolski informacja

Jak co roku na Dniach Głogowa uhonorowani zostali najbardziej zasłużeni mieszkańcy Gminy Głogów Młp. W gronie osób którzy otrzymali statuetki w roku 2018 znaleźli się Pani Zofia Tracz – sołtys sołectwa Wysoka Głogowska, Pan Zbigniew Murias – właściciel firmy „MURPOL”, Pan Zbigniew Grodecki – prezes Koła Wędkarskiego „Tratwa” w Głogowie Młp., Pan Zbigniew Piekarz i Pan Andrzej Drzał – członkowie zarządu LKS „Głogovia” założyciele i opiekunowie sekcji piłki siatkowej oraz Pan Zdzisław Kocha od 35 lat pracuje społecznie na rzecz sołectwa Pogwizdów Stary.

Oferta pracy- Specjalista / starszy specjalista ds. sieci wodociągowych

Strefa Info G Praca

Miejsce pracy: Głogów Małopolski
Region: podkarpackie

 

ZADANIA:

  • Monitorowanie pracy urządzeń i sieci wodociągowych, sporządzanie wniosków dotyczących regulacji, remontów, lub napraw urządzeń i sieci wodociągowych,
  • Przegląd i aktualizacja posiadanej dokumentacji technicznej dotyczącej urządzeń i sieci wodociągowych,
  • Opracowywanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, opiniowanie wniosków o zapewnienie dostawy wody,
  • Opiniowanie projektów technicznych dotyczących budowy przyłączy, urządzeń lub sieci wodociągowych (dotyczy stanowiska: Starszy specjalista),
  • Planowanie i kosztorysowanie przebudowy lub rozbudowy urządzeń i sieci wodociągowych (dotyczy stanowiska: Starszy specjalista),
  • Planowanie rozbudowy systemu monitoringu urządzeń i sieci wodociągowych (dotyczy stanowiska: Starszy specjalista),
  • Koordynowanie procesu wymiany wodomierzy i rozwoju systemu odczytów radiowych,
  • Sporządzanie sprawozdań i zestawień dotyczących realizowanych prac.

Zmiany w Uchwale o Emisji Obligacji Komunalnych

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim dnia 26 kwietnia uchwaliła zmianę w paragrafie 6. uchwały Nr  LVIII/544/2018 z
dnia 27 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. W punkcie drugim określono że Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Głogów Małopolski w latach 2023-2032”.

Smutne, głogowskie zakątki

Głogów Małopolski informacja

W ostatnim czasie bardzo dużo zaczęło się dziać w naszym miasteczku: remonty dróg, remont przedszkola, budowa nowych parkingów itp. Inwestycja goni inwestycję. Mieszkańcy są zadowoleni, bo wszyscy z tych dobrodziejstw będziemy korzystać. Chcę bardzo wierzyć w to, że kumulacja tych inwestycji nie jest spowodowana rokiem wyborczym, chociaż takie wrażenie towarzyszy mi na każdym kroku. Dla dobra ogółu, nazwę dzisiaj te poczynania zbiegiem okoliczności. Wszystkie siły zostały rzucone w zasadzie w te miejsca, które są najlepiej widoczne.

Nabór na wolne stanowisko pracy – referent ds. melioracji i ochrony środowiska

Strefa Info G Praca

O ww. stanowisko może ubiegać się osoba spełniająca następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,
6) posiadanie minimum 2 lat stażu pracy.