Strona główna BIP XXVII Sesja w dniu 30 września 2020, godz. 13:00 w Miejsko Gminnym...

XXVII Sesja w dniu 30 września 2020, godz. 13:00 w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim Porządek obrad

419
0
strefainfog

1. Przyjęcie porządku obrad.

 14:272. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 14:433. Stan oświaty na terenie gminy Głogów Małopolski

 15:154. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

 16:285. Podjęcie uchwał w sprawie:

 16:29a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski,

 16:29b) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

 16:29c) uchylenia uchwały Nr XXV/356/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku,

 16:29d) zmiany Uchwały Nr XIX/254/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko,

 16:29e) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku na realizację zadania pn. „ Budowa drogi i chodnika „Nad Stawem” oraz chodnika przy ul. Młynarskiej,

 16:29f) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku z tytułu realizacji zadań bieżących związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania,

 16:30g) zmiany uchwały XIII/156/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego,

 16:30h) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów Małopolski,

 16:30i) uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim,

 16:30j) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głogów Małopolski na rok szkolny 2020/2021,

 16:30k) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Domu Ludowego w Głogowie Małopolskim,

 16:30l) rozpatrzenia skargi,

 16:30m) nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Rudnej Małej stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego na rzecz Gminy Głogów Małopolski,

 16:30n) nabycia nieruchomości położonej w Głogowie Małopolskim obręb Rogoźnica na rzecz Gminy Głogów Małopolski w drodze licytacji komorniczej,

 16:30o) nieodpłatnego przekazania na majątek Powiatu Rzeszowskiego mienia komunalnego Gminy Głogów Małopolski,

 16:30p) sprzedaży nieruchomości położonej w Wysokiej Głogowskiej stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski,

 16:30r) sprzedaży nieruchomości położonej w Wysokiej Głogowskiej stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski,

 16:30s) sprzedaży nieruchomości położonych w Głogowie Małopolskim stanowiących własność Gminy Głogów Małopolski,

 16:30t) sprzedaży nieruchomości położonych w Głogowie Małopolskim stanowiących własność Gminy Głogów Małopolski,

 16:30u) nadania nazwy ulicy.

 16:31w) uchwalenia XXIV zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski

 16:31x) przystąpienia do sporządzenia XXVII zmainy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pzrestrzennego miasta i gminy Głogów Małopolski,

 16:31y) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2020 terenu położonego w miejscowości Wysoka Głogowska,

 16:31z) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2020 terenu położonego w miejscowości Przewrotne,

 16:31aa) przystąpienia do sporządzenia XXVIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogów Małopolski

 16:31ab) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2020 terenu położonego w mieście Głogów Małopolski,

6. Zapytania i wolne wnioski.

Poprzedni artykułUwaga! Od soboty 3 października Rzeszów w żółtej strefie
Następny artykułUwaga. Juro rolnicy blokują drogę koło Dębicy. Będą utrudnienia w ruchu!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj