Gmina Głogów Młp.
 

Bajka o TBS cz. 2

Na październikowej sesji rady miasta Głogowa Małopolskiego pan Wojciech Frankiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zawarta jest również w nim informacja dotycząca inwestycji za budynkiem przychodni. Na wstępie jednak warto przedstawić czym zajmuje się TBS w naszej gminie.

Jeżeli nie czytałeś pierwszej części zapraszam — Bajka o TBS cz. 1

“Od 1 lipca 2016 roku spółka prowadzi zarząd lokalami komunalnymi i socjalnymi Gminy Głogów Małopolski. Jest to łącznie 47 mieszkań zlokalizowanych w większości w Głogowie Małopolskim w trzech blokach komunalnych, w domach jednorodzinnym i dwurodzinnych. Spółka zarządza również domami w innych miejscowościach Gminy Głogów Małopolski: Lipiu, Pogwizdowie Nowym, Pogwizdowie Starym i Przewrotnem.

Lokale socjalne stanowią dwa kontenery mieszkalne usytuowane w Głogowie Młp.
Lokale komunalne znajdują się w różnym stanie technicznym. Ich stan zależy głównie od wieku budynków, ale w dużej mierze zależy też od zajmujących je lokatorów, ich sposobu eksploatacji. Najnowsze mieszkania znajdują się w blokach w Głogowie Małopolskim, najstarsze – niejednokrotnie pamiętające czasy sprzed wojny to domy jednorodzinne.”

Jeżeli chodzi o inwestycje (opisaną tutaj “Bajka o TBS”)
w sprawozdaniu zawarto wizualizacje budynków oraz podkreślono doskonałe położenie – niedaleko szkoły, przedszkola, żłobka, ośrodka zdrowia, centrum miasta, basenu, kortów tenisowych, stawu, lasu.

W dalszej części czytamy iż ” inwestycja ta, mimo że zaplanowana zgodnie z przepisami budowlanymi a kompletny projekt architektoniczny został opracowany jeszcze w 2016 roku, ugrzęzła w postępowaniu administracyjnym.
Właściciele sąsiedniej działki, nie zgadzają się na lokalizację bloku mieszkalnego w ich sąsiedztwie, wystosowali odwołanie od wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Jednakże co zasługuje na uwagę, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wystosował Starosta Rzeszowski, zaskarżając decyzję Burmistrza Głogowa Małopolskiego o warunkach zabudowy. Starosta Rzeszowski, wnioskował o unieważnienie z mocy prawa, decyzji uprawomocnionej, wydanej na Gminę jeszcze w 2015 r., z której to wszystkie prawa i obowiązki zostały później przeniesione na spółkę. SKO wobec braku podstaw faktycznych i prawnych do wszczęcia i prowadzenia sugerowanego przez Starostę Rzeszowskiego postępowania, w postępowaniu nadzwyczajnym odrzuciło skargę nawet nie rozpoczynając procedury odwoławczej. SKO uznało tym samym bezzasadność wniosku Starosty Rzeszowskiego o stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy. Po takiej decyzji SKO, spółka dostała pozwolenie na budowę, które zostało natychmiast ponownie zaskarżone przez właścicieli sąsiedniej działki tym razem do Wojewody Podkarpackiego. Po rozpatrzeniu skargi przez Wojewodę, sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia m.in ze względu na błędy formalne Starostwa Powiatowego, które nie zawiadomiło wszystkich stron o prowadzonym postępowaniu. W tej chwili projekt bedzie ponownie rozpatrywany przez Starostwo Powiatowe przed wydaniem pozwolenia na budowę.

Priorytetem dla TBS w tej chwili jest doprowadzenie do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę domu zaprojektowanego przy ulicy Fabrycznej w Głogowie Małopolskim. ( Całe sprawozdanie na stronach BIP)

Dyskusja z rady na temat TBS a dokładnie tej inwestycji poniżej,
Paweł Ślęzak – Ja mam takie pytanie są stawiane blokady, jak nie sąsiad blokuje to Starostwo Powiatowe blokuje. Zastanawiam się jaki jest interes Starostwa Powiatowego, które blokuje nam taką inwestycję, która nieuchronnie rozwinie ten rynek lokalny. Mieszkańcy chcieliby się wprowadzić i zamieszkać. Drugie pytanie do Pana Prezesa, jeżeli uzyskacie pozwolenie na budowę, uprawomocni się to pozwolenie to jaki będzie czasookres do czasu sprzedaży pierwszego mieszkania. Ile to będzie miesięcy czy to będzie rok czy dłużej?

Pan Wojciech Frankiewicz – Takie bloki budują się bardzo szybko, bo to nie jest budowa skomplikowana. To jest niepodpiwniczony, trzy kondygnacyjny. Okres budowy to 9,10 miesięcy. Jeżeli tylko zaczniemy to będziemy mogli sprzedawać te mieszkania w ciągu pół roku.

PS. Jeżeli otrzymamy odpowiedź od starostwa na temat wyżej wymienionej to zostanie opublikowana część 3.tworzenie i pozycjonowanie stron www