Gmina Głogów Młp.

 

Umorzenie kwot podatków osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

Głogów Małopolski informacja

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych
kwot i przyczyn umorzenia.

(na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 litera f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. )
Wykaz za 2016 rok

1 Maj S – 2.613,00 zł + odsetki w wysokości 98,00 zł – interes publiczny
2 Organiściak A – 709,00 zł ważny interes podatnika
3 Łyczko A – 608,00 zł + odsetki w wysokości 21,00 zł ważny interes podatnika
4 Woźny A – 2.639,00 zł + odsetki w wysokości 268,00 zł trudna sytuacja finansowa
5 Kogut K – 6.976,00 zł + odsetki w wysokości 177,00 zł trudna sytuacja finansowa
6 Florkiewicz J – 3.000,00 zł + odsetki w wysokości 33,00 zł trudna sytuacja finansowa
7 Selwa M – 5.102,00 zł + odsetki w wysokości 123,00 zł trudna sytuacja finansowa
8 Tarka J – 5.294,00 zł + odsetki w wysokości 71,00 zł trudna sytuacja finansowa
9 Monica K – 744,00 zł + odsetki w wysokości 25,00 zł trudna sytuacja materialna i zdrowotna
10 Kus S – 882,00 zł + odsetki w wysokości 42,00 zł trudna sytuacja materialna i zdrowotna
11 Kloc E – 679,00 zł + odsetki w wysokości 11,00 zł trudna sytuacja materialna i zdrowotna
12 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – 6.952,00 zł + odsetki w wysokości 57,00 zł interes publiczny
13 P.H. „TERWIL” sp. z o. o. – 1.463,00 zł + odsetki w wysokości 43,00 zł ważny interes podatnika

Źródło

POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE INNA NIŻ POMOC DE MINIMIS- pełna treść ogłoszenia do pobraniatworzenie i pozycjonowanie stron www