Tag Archives: Strefa Info G – Publikacje

Odcinek drogi od szkoły do figury św. Floriana w Przewrotnem

Do napisania tego tekstu skłoniło mnie to co widziałem w sobotę na drodze przy figurze św. Floriana- słynna droga prowadząca z Przewrotnego na Pogwizdów Stary. Jej niebezpieczny odcinek zaczyna się praktycznie od szkoły a kończy się właśnie przy figurze św. Floriana.

60-lecie kapłaństwa księdza Tadeusza Bukały

We wtorek 13 czerwca w kościele parafialnym w Przewrotnem podczas odpustu parafialnego będzie obchodzone 60-lecie kapłaństwa ks. Tadeusza Bukały. Księdza związanego z parafią w Przewrotnem blisko 45 lat. Wychowawca wielu pokoleń, wspaniały ksiądz i bardzo dobry człowiek.

Fascynująca historia Przewrotnego

Z pewnością Przewrotne to jedna z najbardziej fascynujących miejscowości w historii naszej gminy. Brak książki na jej temat z pewnością budzi mieszane uczucia w historii naszej miejscowości. Być może już niedługo brak ten zostanie zalepiony gdyż wiem, że trwają pracę nad napisaniem takiej książki. Ich autorom chwała za to, że podjęli się takiego niezwykle trudnego zadania.

Kolejna próba powiększenia Rzeszowa kosztem naszej gminy

Wydaje się, że prezydent miasta Rzeszowa nie chce lub nie zamierzam zrozumieć tego, że gmina Głogów Małopolski nie odda Pogwizdowa Nowego i Miłocina do Rzeszowa. Pan prezydent Ferenc to człowiek uparty. Ostatnie konsultacje w naszej gminie idealnie obrazują, jakie jest zdanie mieszkańców naszej gminy na temat tego kroku.

Czym należycie obchodzimy 11 listopada?

Właśnie to jest chyba to najważniejsze pytanie, które padnie niewątpliwie już niedługo. Jutro będziemy świętować 98 rocznicę odzyskania przez Polske niepodległości. Ale czy święto to nie rozmywa się w naszych społecznościach lokalnych? Czy w domach świętujemy to odpowiednio i czy nie traktujemy tego po prostu jako kolejny wolny dzień od zajęć w szkole, na uczelni lub w pracy?

POCZĄTKI PARAFII W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ

Jak powszechnie wiadomo, Głogów Młp. został założony w 1570 r. przez Krzysztofa Głowę herbu Jelita i nosił początkowo nazwę Głowów. W dokumencie lokacyjnym założyciel wyznaczył mieszkańcom miejsca pod zabudowę mieszczańską oraz osobne place pod budowę kościoła, plebanii, łaźni, browaru, słodowni, szpitala dla ubogich (przytułku) i dworu.

FOLWARK W STYKOWIE

Początki Stykowa giną w pomroce dziejów. Pierwsza wzmianka o osadzie znalazła się w akcie lokacji Głowowa z 23 kwietnia 1570 r. Krzysztof Głowa, założyciel miasta, mówił w nim, że od północy granice pól rolnych należących do mieszczan mają sąsiadować ze Stykowem. Niewykluczone, że Styków swe istnienie zawdzięcza właśnie Głowie, wiemy iż po założeniu Głowowa lokował on jeszcze wsie Wólkę (Wolę Cichą), Rogoźnicę i Ogniwną (dzisiaj już nieistniejącą).

KIEDY GŁOGÓW PRZESTAŁ BYĆ GŁOWOWEM?

Założone przez Krzysztofa Głowę w 1570 r. miasto, z woli fundatora otrzymało nazwę wywodzącą się od jego nazwiska. Przez pierwszy okres swojego istnienia nazwa Głowów była jedyną obowiązującą i widnieje we wszystkich zachowanych dokumentach z epoki, mimo że sam Głowa zmarł zaledwie 12 lat po lokacji, a miasto przeszło w posiadanie innych rodów szlacheckich.

BOMBARDOWANIE GŁOGOWA 29 LIPCA 1944 ROKU

Pod koniec lipca 1944 r., pod Głogów powoli zbliżała się Armia Czerwona. Szła od północy, od strony Kolbuszowej i od wschodu. Niemcy nie mieli zamiaru oddać miasteczka bez walki.

KONSPIRACJA ANTYKOMUNISTYCZNA W GŁOGOWIE W LATACH 1944-1948

W sierpniu 1944 r., zaledwie tydzień po zakończeniu na terenie głogowskiej placówki
AK akcji „Burza”, rozpoczęły się pierwsze aresztowania żołnierzy AK przez rosyjskie
NKWD.