Tag Archives: Strefa Info G – Informacja

Zawody pokazały, że nasza gmina może być spokojna o przyszłość OSP

Głogów Małopolski informacja

W sobotę 17 czerwca w Kamieniu odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTiF.

Naszą gminę podczas tych zawodów reprezentowały jednostki pożarnicze z OSP Przewrotne,k OSP Hucisko i OSP Pogwizdów Stary, które odniosły spore sukcesy podczas tych zawodów.

Najnowsza gazetka z sieci sklepów GS z Głogowa Młp.

Super Sam w Głogowie Młp.
ul. Joselewicza 1, tel. (017) 85 17 727
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Głogowie Młp.
Delikatesy „Dwójka” w Głogowie Młp.
ul. Rynek 53, tel. (017) 85 17 219
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Głogowie Młp.
Delikatesy „Dwójka”
Miłocin 220 tel. (017) 85 32 511
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Głogowie Młp.

Lipie odetchnie od ciężarówek i problematyczne słupy w drodze – Lipie

Głogów Małopolski informacja

Pani Maria Kloc– Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, ja mam taką sprawę odnośnie sołectwa Lipie. Na drodze gminnej w kierunku Kruszgeo zostały postawione słupy.

Problem – Nasza Dentystka (m. Wysoka Głogowska)

Głogów Małopolski informacja

Pani Maria Drzał – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zaproszeni goście, zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza zarówno do wszystkich osób, które są dzisiaj na sesji. W związku z problem jaki mamy od paru lat. Temat jest znany, bo był
tu już od paru lat poruszany.

Umorzenie kwot podatków osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

Głogów Małopolski informacja

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych
kwot i przyczyn umorzenia.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023

Głogów Małopolski informacja

Burmistrz Gminy Głogów Małopolski ogłasza konsultacje społeczne dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023”

W dniu 29.05.2017 rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023”. Konsultacje mają na celu zapoznanie się mieszkańców gminy z zawartością projektu oraz uzyskanie uwag.
Nabór opinii i uwag będzie trwał od dnia 29.05.2017 r. do 19.06.2017 r. Uwagi proszę zgłaszać na załączonym formularzu.

Pracownicy dla Sołtysów

Głogów Małopolski informacja

Gmina Głogów Małopolski zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Głogów Małopolski.

W projekcie bierze udział 12 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Będą oni wykonywali prace porządkowo-gospodarcze pod nadzorem sołtysów i kierownictwa Urzędu Miejskiego za które otrzymają świadczenie pieniężne.

Zgłoszenia projektów rewitalizacyjnych w Gminie Głogów Młp. do 23.05.2017

Głogów Małopolski informacja

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Głogów Małopolski realizuje projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WYSOKA GŁOGOWSKA

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwaliła przyjęcie sołectwa Wysoka Głogowska do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”

Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do osiągnięcia wytyczonych celów, dzięki którym miejscowość Wysoka Głogowska stanie się miejscem o którym z całą pewnością będzie można powiedzieć – tu warto: mieszkać, pracować, wypoczywać oraz inwestować.

Numery kontaktowe do osób odpowiedzialnych za Domy Ludowe w Gminie Głogów Młp.

Głogów Małopolski informacja

Wszelkich informacji w sprawach domów ludowych oraz remiz udzielają sołtysi poszczególnych miejscowości oraz Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim – tel. (17) 85 15 131.