Tag Archives: BIP

Bajka o TBS cz. 2

Na październikowej sesji rady miasta Głogowa Małopolskiego pan Wojciech Frankiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zawarta jest również w nim informacja dotycząca inwestycji za budynkiem przychodni. Na wstępie jednak warto przedstawić czym zajmuje się TBS w naszej gminie.

W końcu będzie gdzie zaparkować przy kościele na NIWIE

Głogów Małopolski informacja

Oczywiście problem parkowania dotyczy głównie niedzieli, jednak nie da się ukryć, że ten parking powinien powstać już tam dawno. Wszystko wykonane zostanie z projektu „Rozwój gospodarki nisko-emisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF.”

Budżet uchwalony – W 2018r Gmina będzie jednym wielkim placem budowy.

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska na grudniowej sesji uchwaliła budżet na rok 2018. Ustalono w nim, iż kwota dochodu gminy w roku 2018 wyniesie 100.717.366,17 zł a wydatków 115.829.560,85 zł daje to nam kwotę długu o wartości 15.112.194,69. Jednak pamiętajmy że jest to rok wyborczy, i dlatego dług zostanie pokryty z pożyczki na kwotę 864.000,00 zł a pozostałe 14.248.194,67 zł ze sprzedaży obligacji komunalnych. Dlaczego tak gmina musi postąpić,

Odśnieżanie i posypywanie dróg Gminnych w sezonie 2017/2018 (Negocjacje)

Głogów Małopolski informacja

Spółka EkoGłog na stronie BIP zaprasza wszystkich chętnych do negocjacji na wykonanie usługi „Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Głogów Małopolski w sezonie zimowym 2017/2018” Nr sprawy: BI.271.24.3.2017”

Kontrola organizacji w Gminie Głogów Młp.

Głogów Małopolski informacja

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zarządził kontrole organizacji oraz podmiotów które realizowały zadania publiczne. Do przeprowadzenia kontroli wyznaczono pana Remigiusza Wzorka (Sekretarza Gminny) i panią Anetę Ginter (Inspektora Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji). Kontrole przeprowadzone zostaną w siedzibach organizacji.

Organizacje objęte kontrolą.

Złota Jesień = 2 772 400,00 PLN

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska na sesji w dniu 26 października uchwaliła zgodę na przystąpienie Gminy Głogów Małopolski do projektu ” Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla Gminy Głogów Małopolski przyznano 2 772 400,00 PLN oraz wkład własny w postaci budynku.

Informacja o wynikach naboru – kasjer w Referacie OSiR Urzędu Miejskiego

Głogów Małopolski informacja

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: kasjer w Referacie Ośrodka Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim

Lipie odetchnie od ciężarówek i problematyczne słupy w drodze – Lipie

Głogów Małopolski informacja

Pani Maria Kloc– Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, ja mam taką sprawę odnośnie sołectwa Lipie. Na drodze gminnej w kierunku Kruszgeo zostały postawione słupy.

Wymiana zdań na temat przyłączenia do Rzeszowa miejscowości Miłocin i Pogwizdów

Gmina Głogów Młp. Info

Dyskusja między panem Zdzisławem Kędzior a burmistrzem Głogowa Małopolskiego panem Pawłem Baj na temat konsultacji społecznych. Odbyła się na radzie miasta i gminy Głogów Małopolski dnia 13 lutego. PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017

Pan Zdzisław Kędzior – Ja mam pismo od Rady Sołeckiej i od mieszkańców na temat
konsultacji.

Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Głogów Młp.

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim
uchwala co następuje: