Umorzenie kwot podatków osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

Głogów Małopolski informacja

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych
kwot i przyczyn umorzenia.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023

Głogów Małopolski informacja

Burmistrz Gminy Głogów Małopolski ogłasza konsultacje społeczne dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023”

W dniu 29.05.2017 rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023”. Konsultacje mają na celu zapoznanie się mieszkańców gminy z zawartością projektu oraz uzyskanie uwag.
Nabór opinii i uwag będzie trwał od dnia 29.05.2017 r. do 19.06.2017 r. Uwagi proszę zgłaszać na załączonym formularzu.

Kobranocka, KSU i Joker w Głogowie Młp. 10-11.06.2017

Głogów Młp

Zapraszamy wszystkich serdecznie na Dni Głogowa Małopolskiego, które odbędą się 10-11 czerwca. W sobotę gwiazdą wieczoru będzie zespół Kobranocka. Zespół ten to bez wątpienia jedna z legend sceny punk rocka. Pisze jedna, ponieważ na drugi dzień zagra w Głogowie kolejna legenda, jaką jest zespół KSU. Oba zespoły zyskały ogromną popularność w czasach świetności tego stylu muzyki.

Praca w Gminie Głogów Młp 22.05.2017

Strefa Info G Praca

Kierowca z uprawnieniami kat. C – Eko Głog

Pracownik Budowlany – Orkus

Pracownicy dla Sołtysów

Głogów Małopolski informacja

Gmina Głogów Małopolski zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Głogów Małopolski.

W projekcie bierze udział 12 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Będą oni wykonywali prace porządkowo-gospodarcze pod nadzorem sołtysów i kierownictwa Urzędu Miejskiego za które otrzymają świadczenie pieniężne.

Zgłoszenia projektów rewitalizacyjnych w Gminie Głogów Młp. do 23.05.2017

Głogów Małopolski informacja

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Głogów Małopolski realizuje projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Podsumowanie zimy 2016/2017 GAF 2008

Wiosna ruszyła pełną parą więc można już podsumowywać pierwszy w histori grupy 2008 sezon zimowy. Grupa, która zaczęła treningi w październiku przez cały okres zimowy rozegrała łącznie 12 różnych turniejów i festiwali piłkarskich. W każdym turnieju w którym graliśmy byliśmy nie tylko najkrócej trenującą grupą, ale chyba zdecydowanie najmłodszą. Mimo tego w przeciągu całego sezonu nasi zawodnicy osiągnęli kilka mniejszych lub większych sukcesów.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WYSOKA GŁOGOWSKA

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwaliła przyjęcie sołectwa Wysoka Głogowska do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”

Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do osiągnięcia wytyczonych celów, dzięki którym miejscowość Wysoka Głogowska stanie się miejscem o którym z całą pewnością będzie można powiedzieć – tu warto: mieszkać, pracować, wypoczywać oraz inwestować.

Numery kontaktowe do osób odpowiedzialnych za Domy Ludowe w Gminie Głogów Młp.

Głogów Małopolski informacja

Wszelkich informacji w sprawach domów ludowych oraz remiz udzielają sołtysi poszczególnych miejscowości oraz Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim – tel. (17) 85 15 131.

Kwestia zakazu parkowania na 3-maja, kapliczka w Rogoźnicy i droga przy przychodni

Głogów Małopolski informacja

Pani Lucyna Sokołowska – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nazbierało się przez ten czas parę takich kwestii, które chciałabym tutaj na forum dzisiejszej Rady wyjaśnić. Pierwsza rzecz ostatnio otrzymałam ja i pewnie moi koledzy radni pismo od Pana Przewodniczącego. Miało ono związek z informacją jakie uzyskał od Pana M., który od jakiegoś czasu chce zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców na ul. 3-go Maja i wnosił o to, żeby zastanowić się nad tym, żeby wprowadzić zakaz parkowania po obu stronach tej ulicy. Pierwsza zasadnicza kwestia to taka, że Pan M. występuje tutaj we własnym imieniu, nie konsultował tego z mieszkańcami ulicy 3-go Maja. W tej sprawie odbyło się spotkanie jakiś czas temu w Urzędzie Gminy. Przyszli praktycznie wszyscy przedstawiciele poszczególnych