Category Archives: BIP

Bajka o TBS cz. 2

Na październikowej sesji rady miasta Głogowa Małopolskiego pan Wojciech Frankiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zawarta jest również w nim informacja dotycząca inwestycji za budynkiem przychodni. Na wstępie jednak warto przedstawić czym zajmuje się TBS w naszej gminie.

W końcu będzie gdzie zaparkować przy kościele na NIWIE

Głogów Małopolski informacja

Oczywiście problem parkowania dotyczy głównie niedzieli, jednak nie da się ukryć, że ten parking powinien powstać już tam dawno. Wszystko wykonane zostanie z projektu „Rozwój gospodarki nisko-emisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF.”

Powiększenie cmentarza w Budach Głogowskich

Rada Gminy Głogów Małopolski uchwaliła ustawę o sprzedaży działek na cel publiczny (powiększenie cmentarza) położonych w Budach Głogowski o nr. 1519/2 o pow. 0,1093 ha, 1517/1 o pow. 0,4483 ha i 1520/1 o pow. 0,1628 ha oraz o udzielenie upustu od ceny sprzedawanych nieruchomości w wysokości 99%.

„Kreatywne przedszkolaki z Głogowa Małopolskiego”

Głogów Małopolski informacja

Uchwałą w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Kreatywne przedszkolaki z Głogowa
Małopolskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Odśnieżanie i posypywanie dróg Gminnych w sezonie 2017/2018 (Negocjacje)

Głogów Małopolski informacja

Spółka EkoGłog na stronie BIP zaprasza wszystkich chętnych do negocjacji na wykonanie usługi „Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Głogów Małopolski w sezonie zimowym 2017/2018” Nr sprawy: BI.271.24.3.2017”

Nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektor ds. zamówień publicznych

Strefa Info G Praca

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku do godz. 14.30 pod adresem: Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1, pok. 4 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim – inspektor ds. zamówień publicznych”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) nie będą rozpatrywane.

Złota Jesień = 2 772 400,00 PLN

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska na sesji w dniu 26 października uchwaliła zgodę na przystąpienie Gminy Głogów Małopolski do projektu ” Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla Gminy Głogów Małopolski przyznano 2 772 400,00 PLN oraz wkład własny w postaci budynku.

Dwie nowe ulice w Głogowie Młp

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1. Ulicy oznaczonej jako działki ewidencyjne:
– nr 3964/1 położone w Głogowie Małopolskim nadać nazwę Gen. Leopolda Okulickiego,
– część dz. 3964/1 i 201/4, 204/3, 205/6, 207/2 położonych w Głogowie Małopolskim nadać nazwę gen.
Stanisława Maczka.

Informacja o wynikach naboru – kasjer w Referacie OSiR Urzędu Miejskiego

Głogów Małopolski informacja

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: kasjer w Referacie Ośrodka Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim

Lipie odetchnie od ciężarówek i problematyczne słupy w drodze – Lipie

Głogów Małopolski informacja

Pani Maria Kloc– Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, ja mam taką sprawę odnośnie sołectwa Lipie. Na drodze gminnej w kierunku Kruszgeo zostały postawione słupy.