Category Archives: BIP

Złota Jesień = 2 772 400,00 PLN

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska na sesji w dniu 26 października uchwaliła zgodę na przystąpienie Gminy Głogów Małopolski do projektu ” Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla Gminy Głogów Małopolski przyznano 2 772 400,00 PLN oraz wkład własny w postaci budynku.

Dwie nowe ulice w Głogowie Młp

Głogów Małopolski informacja

Rada Miejska uchwala co następuje :
§ 1. Ulicy oznaczonej jako działki ewidencyjne:
– nr 3964/1 położone w Głogowie Małopolskim nadać nazwę Gen. Leopolda Okulickiego,
– część dz. 3964/1 i 201/4, 204/3, 205/6, 207/2 położonych w Głogowie Małopolskim nadać nazwę gen.
Stanisława Maczka.

Informacja o wynikach naboru – kasjer w Referacie OSiR Urzędu Miejskiego

Głogów Małopolski informacja

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: kasjer w Referacie Ośrodka Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim

Lipie odetchnie od ciężarówek i problematyczne słupy w drodze – Lipie

Głogów Małopolski informacja

Pani Maria Kloc– Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, ja mam taką sprawę odnośnie sołectwa Lipie. Na drodze gminnej w kierunku Kruszgeo zostały postawione słupy.

Czy konsultacje w sprawie przyłączenia do Rzeszowa zostaną unieważnione?

Głogów Małopolski informacja

Sołtys Pogwizdowa Nowego poinformował na sesji Rady o nieprawidłowości podczas konsultacji społecznych dotyczących przyłączenia miejscowości Pogwizdów Nowy oraz Miłocin do Rzeszowa. Sprawa rozchodzi się o tajność konsultacji, która nie została zachowana. Mianowicie każdy uczestnik konsultacji musiał podać swoje dane personalne. Pod względem prawnym tak przeprowadzone konsultacje dostarczają gminie informacji o poglądach politycznych. Na tej podstawie konsultacje przeprowadzone przez gminę mogą zostać unieważnione.

Ogłoszenie – otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie gminy Głogów Małopolski w 2017 roku.

Witaj

w strefie informacji.

Kliknij w link poniżej, który przekieruje cię do strony głównej wiadomości:

Ogłoszenie – otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie gminy Głogów Małopolski w 2017 roku.

Przetarg nieograniczony na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów i budynków zarządzanych p – 2017-01-16

Głogów Małopolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów i budynków zarządzanych przez Gminę Głogów Małopolski oraz jednostki organizacyjne Gminy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim

Witaj

w strefie informacji.

Kliknij w link poniżej, który przekieruje cię do strony głównej wiadomości:

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Głogowie Małopolskim

Obwieszczenie

Witaj

w strefie informacji.

Kliknij w link poniżej, który przekieruje cię do strony głównej wiadomości:

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Witaj

w strefie informacji.

Kliknij w link poniżej, który przekieruje cię do strony głównej wiadomości:

Obwieszczenie