Smutne, głogowskie zakątki

W ostatnim czasie bardzo dużo zaczęło się dziać w naszym miasteczku: remonty dróg, remont przedszkola, budowa nowych parkingów itp. Inwestycja goni inwestycję. Mieszkańcy są zadowoleni, bo wszyscy z tych dobrodziejstw będziemy korzystać. Chcę bardzo wierzyć w to, że kumulacja tych inwestycji nie jest spowodowana rokiem wyborczym, chociaż takie wrażenie towarzyszy mi na każdym kroku. Dla dobra ogółu, nazwę dzisiaj te poczynania zbiegiem okoliczności. Wszystkie siły zostały rzucone w zasadzie w te miejsca, które są najlepiej widoczne.

Nabór na wolne stanowisko pracy – referent ds. melioracji i ochrony środowiska

Strefa Info G Praca

O ww. stanowisko może ubiegać się osoba spełniająca następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,
6) posiadanie minimum 2 lat stażu pracy.

Gmina na skraju Bankructwa?

Tak właśnie to pytanie można postawić po ostatnim dokumencie opublikowanym przez Panią Wojewodę Ewe Leniart dotyczącym przyłączenia Pogwizdowa Nowego i Miłocina do Miasta Rzeszów. Jednym z argumentów negatywnej opinii była analiza skutków finansowych wyłączenia z gminy Głogów Małopolski wyżej wymienionych sołectw. Dowiadujemy się z niej, że zadłużenie gminy na koniec 2017r. wynosiło 24,4%. Według prognoz na koniec roku 2019 miało sięgnąć pułapu 48,6% w relacji długu do dochodu. W przypadku wyłączenia sołectw Miłocin i Pogwizdów Nowy wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 51,5%.

OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW. ZBIORKA KRWI W GŁOGOWIE MŁP. – TVP

Strażacy z Huciska zorganizowali dziś zbiórkę krwi. Apele pojawiają się regularnie, ale cenna jest każda ilość. Największe niedobory dotyczą grup minusowych. Dziś w Głogowie Małopolskim, pojawił się mobilny punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. W ramach ogólnopolskiego programu „Ognisty ratownik – gorąca krew” zebrano 18 litrów krwi.

Mężczyzna wyłudza pieniądze od mieszkańców. – Korso Kolbuszowskie

Straż Miejska w Kolbuszowej ostrzega przed naciągaczem, który chodzi od domu do domu.
W czwartek, 10 maja, mężczyzna podający się za mieszkańca gminy Głogów Małopolski, pojawił się w Weryni.

– Prosił on mieszkańców o pieniądze. Mówił, że stracił cały dobytek w pożarze. Opowiadał, że w ogniu zginęło jego jedno dziecko a pozostała trójka przebywa w szpitalu – mówi Grzegorz Dzimiera, komendant Straży Miejskiej w Kolbuszowej.

Staż w MGDK – SPECJALISTA DS. PROMOCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

Strefa Info G Praca

Opis Stanowiska: Promocja działalności MGDK w Głogowie Małopolskim w lokalnej prasie, radio, telewizji poprzez zamieszczanie informacji o organizowanych wydarzeniach, przygotowywanie i umieszczanie plakatów/materiałów/informacji na stronie internetowej MGDK, przygotowywanie fotoreportaży z organizowanych imprez, pozyskiwanie partnerów, obsługa sekretariatu

Obchody 75 rocznicy pacyfikacji Przewrotnego – ZDJĘCIA

Dziś odbyły się obchody 75 rocznicy pacyfikacji Przewrotnego. Obchody te zorganizował sołtys z radą sołecką i ZS w Przewrotnem. Część artystyczną upamiętniającą pomordowanych przygotowała pani Dorota Walczewska nauczycielka historii.
O 11 rozpoczęła się Msza święta w intencji pomordowanych w czasie pacyfikacji. Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik ku czci pomordowanych i złożyli tam wieńce.

Obchody 75 rocznicy pacyfikacji Przewrotnego

Głogów Młp

W najbliższą niedzielę 6 maja o godz 11:00 w kościele parafialnym w Przewrotnem rozpoczną się obchody 75 rocznicy pacyfikacji wsi Przewrotne. Uroczystości te rozpoczną się Mszą świętą w kościele parafialnym w Przewrotnem. Po Mszy świętej nastąpi przemarsz pod kaplicę upamiętniającą ofiary pacyfikacji. Na miejscu dojdzie także do okolicznościowych przemówień.

Mieszkańcy Wysokiej Głogowskiej na Sesji Rady

Głogów Małopolski informacja

Na sesji Rady Miejskiej w Głogowie Młp. która odbyła się 26.04 wypowiedzieli się mieszkańcy z Zapola w Wysokiej Głogowskiej. Problem był już poruszany, chociaż by w TVP Rzeszów. Pierwsza Pani poinformowała, że droga doprowadzona jest do ruiny, nie jest sypany kamień w wystarczającej ilości, dopiero po Interwencji TVP Pani po raz pierwszy zobaczyła, że są udrażniane rowy. Zaznaczyła, iż można pozyskać środki zewnętrzne na tą drogę, chociażby z Funduszu Obszarów Wiejskich i dała przykład Gminy Sokołów. Oprócz drogi poruszony został problem braku wody, osoba wytknęła błędy w kalkulacji doprowadzenia wodociągu na te tereny. Zaznaczyła, że ktoś wprowadza w błąd i pyta się kto to robi, iż szacuje tę inwestycję na 300 tysięcy. Na podparcie swojego zdania podała przykład, że z Gminy Sokołów Młp. można to zrobić za 92.782,00 zł z wyliczeniem rur i z robocizną. Na zakończenie opisała, że każdy wyjazd z domu jest dla nich wyzwaniem, mieszkańcy boją się, że nie dojedzie do nich karetka. Oświadczyła, że jak trzeba, to klęknie i będzie prosić na kolanach, tylko nie mówcie, że nas rozumiecie.

Hycel w Gminie Głogów Młp.

Głogów Małopolski informacja

W protokole z LV sesji Rady Miejskiej został uchwalony Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogów Małopolski na 2018 rok. Burmistrz Głogowa Małopolskiego przy okazji przypomniał że w naszej gminie realizowany jest program chipowania psów i kotów. Podania należy zgłaszać w urzędzie Gminy Głogów Młp. a zabiegi dokonywane są w gabinecie Jaminik w Głogowie Młp lub w Rzeszowie na ulicy Bulwarowej. Natomiast jeśli chodzi o hycla w protokole nadmieniono iż Gmina go finansuje, personalia i kontakt nie został podany, osoby chcące zgłaszać bezpańskie psy proszone są o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy,